Detská joga pre deti od 3 do 9 rokov

17:00 - 18:00
Adresa Ovocná 17, 851 10 Bratislava - Jarovce Vhodné od 3 do 9 rokov Cena 32,00 € Email mnpalova@gmail.com Web www.facebook.com

Joga pre deti je hravá, kreatívna, rozprávková. Jednotlivé jogové pozície sa prevádzajú hravou formou a sú prepájané s cvičeniami motoriky prstov, chodidiel..

Kurz bude Pondelky 17:00 – 18:00 h. v MC Luskáčik
Cena kurzu: 32,- € (s možnosťou jednej náhradnej lekcie)
Ukážková hodina: 5.2.2018, 17.00 h
Začiatok kurzu: 19.2.2018 (8 lekcií)

Joga pre deti je hravá, kreatívna, rozprávková. Jednotlivé jogové pozície sa prevádzajú hravou formou a sú prepájané s cvičeniami motoriky prstov, chodidiel, očnými cvikmi. Deti si tak nenúteným spôsobom osvojujú správne dýchacie i pohybové návyky. Detská joga učí aktívnemu prístupu k životu, zvyšuje celkovú kondíciu, podporuje sebapoznanie ako i sebadôveru. Deti sa naučia vnímať svoje telo, počúvať jeho signály. Podporený je ich zdravý fyzický aj psychický vývoj. Ako náhle deti spoznajú jednotlivé cviky, radi preberajú časť aktívnej tvorby lekcie, rozvíjaná je teda aj ich kreativita.

Inštruktorka Powerjogy & Detskej jogy: MONIKA, mnpalova@gmail.com

Zdroj: www.facebook.com