4. SLH Konferencia o výchove a vzdelávaní

9:00 - 15:00
Adresa Mamateyova 4, 85104 Bratislava Cena 14,00 € Email direktor@mamateyka.sk Telefón +421 902 446 688 Web www.facebook.com

Ako budovať vzťah detí k Bohu od útleho veku?

Zaujímajú vás otázky:

 • Ako viesť malé deti k modlitbe?
 • Treba deti nútiť na svätú omšu, aj keď sa im nechce, alebo im dať slobodu voľby?
 • Treba pri sprostredkúvaní katolíckej nábožnosti mám dávať na výber, či rozhodnúť za nich? Rozlišovať? Podľa čoho?
 • Nechať sa deťmi rušiť na omši, či ísť do „kostolného akvária“ (hluk izolujúci priestor v/pri kostoloch pre najmenšie deti) ?

Ak áno, tak SPOLOČENSTVO LADISLAVA HANUSApráve Vás srdečne pozýva na 4. SLH Konferenciu o výchove a vzdelávaní na tému AKO BUDOVAŤ VZŤAH DETÍ K BOHU OD ÚTLEHO VEKU.

Prednášajúce:
ThLic. Ing. Marie Zimmermanova, Th. D.

(odborná asistentka Katolickej teologickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, výučba didaktiky katechéz a náboženskej výchovy, vedúca projektov pre školy Arcibiskupství pražského, vedie kurzy KDP, pričom sa venuje teologickým východiskám a obsahom katechéz).

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

(odborná asistentka Cyrilometodejskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výuka didaktiky katechéz a náboženskej výchovy. Na kurzoch KDP se venuje pedagogickým východiskám podľa Márie Montessori, praktickým ukážkam a zdieľaniu skúseností z vlastnej práce s deťmi a deťmi so zvláštnými potrebami.)

Miesto: Kongesová sála u Saleziánov na Mamateyke

Program:

 • 9:00-9:45 1.prednáška
 • 9:45-10:30 1.diskusia
 • 10:30-11:00 prestávka na občerstvenie
 • 11:00-11:45 2.prednáška
 • 11:45-12:30 2. diskusia
 • 12:30-14:00 Obed v Starohájskej pivárni
 • 14:00-15:00 workshopy (v malých skupinkách s katechétmi/ rodičmi, ktorí vedú katechézy Dobrého pastiera)

Cena:

 • v predpredaji: 14 eur/osoba, 18 manželský pár
 • na mieste 16 eur/ osoba, 20 eur/manželský pár

Prihlasovanie TU.

Zdroj: www.facebook.com