„…zložil som báseň…“. Pamätná výstava Imre Madácha

15:00
Adresa Vajanského nábrežie 2 , Bratislava 811 02 Vhodné Pre deti aj dospelých Web www.snm.sk

Slovenské národné múzeum, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Občianske združenie Tradície a hodnoty pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti 200. výročia narodenia spisovateľa

Výstava interaktívnou a obrazovo atraktívnou formou vypovedá o význame Madáchovho celoživotného diela, najmä Tragédie človeka.
Pomocou múzejných nástrojov popularizuje literatúru, históriu a výtvarné umenie, aktivizuje návštevníkov a vytvára interaktívny priestor pre vzdelávanie. 

Zdroj: www.snm.sk