Výstava „Príbeh detí vetra“ na hrade Modrý Kameň

Adresa SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň Email dasa.durikova@snm.sk Telefón +421 47 2454 100 Web hradmodrykamen.sk

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
pozýva na reprízu výstavy „Príbeh detí vetra“, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená
od 1. marca do 15. mája 2024 vo výstavných priestoroch múzea a barokovej sále na hrade
Modrý Kameň.

Repríza výstavy je realizovaná v rámci projektu financovaného z Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021, Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra pod názvom
„HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície
slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych
produktov“.
Výstavu „Príbeh detí vetra“ pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum
kultúry Rómov na Slovensku. Za týmto poetickým názvom sa skrýva skutočný príbeh a osudy
Rómov na Slovensku. Historická časť výstavy sa zaoberá najvýznamnejšími medzníkmi dejín
rómskeho etnika na Slovensku od 14. storočia, ku ktorému sa viaže pravdepodobne
najstaršia zmienka o Rómoch na našom území, až po 90. roky 20. storočia.
Časť výstavy venovaná kultúre Rómov nám umožní nazrieť do ich sveta a zistiť, čo nás ako
ľudí z rôznych spoločenstiev spája a čo je naopak iné, špecifické a dáva nám možnosť
rozvíjať sa a pozerať sa na svet trochu inak.
Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými rómskymi remeslami, s tradičnými
spôsobmi bývania, stravovania, odievania, s rómskou hudbou, vierou a náboženstvom a
s rôznymi zvykmi.
Posledná časť výstavy prezentuje činnosť organizácií a inštitúcií zastupujúcich rómsku
menšinu na Slovensku, i inštitúcií dokumentujúcich a prezentujúcich históriu rómskeho
etnika, jeho kultúru a život.
Textová časť výstavy (v trojjazyčnej mutácii – slovenskej, rómskej a anglickej) je doplnená
bohatým obrazovým materiálom, ako aj trojrozmernými zbierkovými predmetmi a modelmi.
Tie na výstavu zapožičalo Slovenské národné múzeum v Martine a Gemersko-malohontské
múzeum v Rimavskej Sobote.

Zdroj: hradmodrykamen.sk

Fotogaléria