Zažite v zoo zmysluplný Medzinárodný deň detí

09:00-18:00
Adresa ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, Bratislava Email alexandra.ritterova@zoobratislava.sk Telefón 0905972703 Web www.zoobratislava.sk

Oslavy Medzinárodného dňa detí sa v ZOO Bratislava konajú 1. júna a budú bohaté na aktivity, komentované kŕmenia, prednášky, workshopy a hry. Deti sa naučia čo znamená permakultúra, budú sa môcť zapojiť do vytvárania komunitnej záhrady, opätovne si zahrať areálovú hru ZOO PASSPORT.

Program zmysluplného Dňa detí v zoo je rozdelený do viacerých zón. V permakultúrnej zóne sa deti naučia správne naplánovať a navrhnúť záhradu tak, aby bola harmonická a produktívna, ktoré rastliny sa spolu znášajú a ako vytvoria zdravý ekosystém. Zapoja sa aj do prípravy pôdy, sadenia, kompostovania a starostlivosti o rastliny.

Súčasťou programu je aj zóna zdravia, kde deti zistia ako si správne čistiť zúbky, zatočia kolesom šťastia a vyskáču si vitamín pre zdravie. Aktivity sú pripravené aj pre dospelých.

Obľúbená areálová hra Zoopas je späť! Deti sa opäť zabavia zbieraním originálnych pečiatok. V Zoopase nájdu nielen areálovú hru ale aj informácie o zvieratách, ktoré v ZOO Bratislava žijú. Pas si môžu vyfarbiť a za zozbieranie všetkých pečiatok dostanú v Zooshope malú odmenu.

Program podujatia

Zóna komunitnej záhrady za Pavilónom primátov 11.00 h – 14.00 h

11.00 h “Kultúrne a filozofické aspekty permakultúry” (A. Gogová PriF UK, prednáška) – vhodné pre deti aj dospelých

12.00 h – 12.45 h sadenie do črepníkov so sebou (pre deti od 8 – 12 rokov)

13.00 h umelecky zameraný workshop pre staršie deti do 15 rokov,

 

Zóna komunitnej záhrady pri výbehu pánd červených 14.00 h – 15.30 h

14.00 h „Z komunitnej záhrady PriF UK na tvoj balkón” – M. Šebesta PriF UK

14.30 h tvorba reálnej vzdelávacej záhrady

 

Zóna pre zdravie 10.00 h – 18.00 h

Areálová hra Zoopas 09.00 h – 19.00 h

Komentované kŕmenia

11.00 h Prekonaj svoj strach!

11.30 h nosorožec tuponosý južný

12.00 h pes ušatý

13.00 h antilopa vraná a antilopa nilgau

14.00 h zubor európsky

 

Zdroj: www.zoobratislava.sk