O prvom rozprávkarovi

16:00
Adresa Skuteckého 14 , 974 01 Banská Bystrica Vhodné od 5 rokov Email bdnr@bdnr.sk Telefón 048 / 412 55 13 Web bdnr.sk
Originálna fantazijná imaginatívna rozprávka, ktorú uvidíte, keď zavriete oči.
Akustické divadlo pre nevidiace, slabozraké a vidiace deti od 5 rokov.

O prvom rozprávkarovi

Originálna fantazijná  imaginatívna rozprávka, ktorú uvidíte, keď zavriete oči. Akustické divadlo pre nevidiace, slabozraké a vidiace deti od 5 rokov.

Pilotný projekt v oblasti bábkového divadla na Slovensku !!!

Divadelná adaptácia čínskej ľudovej rozprávky pre všetky deti od 5 rokov – vidiace, so zrakovým znevýhodnením aj nevidomé. Rozprávkový príbeh o nevidiacom chlapcovi, ktorého otec (knieža) vyhnal z kniežactva pre zrakové znevýhodnenie a v lese ho vychovali divé zvieratá.

Preklad: Mária Ďuríčková
Hudba: Marianna Ďuranová,  Marek Horváth, Tomáš Pohorelec a.h, Dodo Šamaj
Text piesne: Marianna Ďuranová
Zvuková spolupráca: Dušan Kozák, a. h.
Hudobná spolupráca: Róbert Mankovecký, a. h.
Úprava textu, výtvarný koncept a réžia: Marián Pecko

Výroba: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Svetlo: Pavol Bukovina
Zvuk: Marek Horváth

Performeri/performerky:
Marianna Ďuranová
Ivana Kováčová
Marek Horváth
Tomáš Pohorelec a.h.
Dodo Šamaj

Inscenáciu uvádzame v rámci projektu MOFEM – Divadlo mobility &flexibility & emocionality. Týmto projektom vedome iniciujeme verejný program, ktorého cieľom je prekročiť izoláciu znevýhodnených skupín uzavretých (často) do svojich komunít, aby sme uviedli staronový odkaz umenia a myšlienky – umenia bez bariér do praxe. Nadväzujeme na líniu tvorby divadla z 90. rokov – divadla tolerancie. Projekt má za cieľ komunikovať témy súvisiace so zrakovým znevýhodnením skrz divácky atraktívne predstavenie a prispieť ku kvalitatívne novej situácii vzájomného spolužitia a porozumenia medzi jednotlivými cieľovými skupinami a súčasne zaradiť do programu divadla projekty prekračujúce hranice bežnej repertoárovej dramaturgie..

 

Zdroj: bdnr.sk