MORGONROCK: LOVEC PLASTOV

Adresa Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom, Slovenského národného povstania 2712, 965 01 Žiar nad Hronom Cena do 4€ Email mskcinformacie@gmail.com Web www.mskcentrum.sk

Dobrodružné bábkové predstavenie má interaktívnym a humorným spôsobom vysvetľovať základné princípy triedenia odpadu, bezobalového nákupu a ekologického správania.

EKOLOGICKÁ BÁBKARSKÁ SHOW!

Deti do 3 rokov majú vstup zdarma!

Vetrom ošľahaný pútnik Zero Waste, ktorý povstal zo záplavy nevytriedeného a nerozložiteľného odpad, je vždy všade tam, kde treba zlikvidovať čiernu skládku či zachrániť v odpade uviaznutú zver. Proti nemu stojí na šumení igelitu závislý výrobca jednorázových plastových hračiek a mikroténových vreciek Consumencio Consumini. Je to nerovný boj, Zero Waste starne a vie, že sám Consumencia nikdy neporazí. Proroctvo hovorí, že zastaviť ho dokáže iba bytosť celá vyrobená z dreva. Zero sa nechá viesť svojou protézou na zber odpadu a tá ho privedie k vyvolenému a nie je ním nikto iný ako celodrevená marioneta – čert Kolofón. Ten je však opakom uvedomelého bojovníka proti slepému konzumu. Kolofón ani len netriedi odpad, o bezobalovom nákupe ani nechyroval a stravuje sa tými ekologicky najzávadnejšími maškrtami. Zero neverí, že tento lenivý čert má byť vyvoleným v poslednom ťažení proti Consumenciovi. Nezostáva mu však nič iné, len pokúsiť sa vytesať z Kolofóna lovca plastov, ktorý bude poslednou šancou na záchranu sveta pred ekologickou apokalypsou.

 

Scenár, réžia: Peter Gärtner

Scénografia a bábky: Peter Gärtner, Lukáš Tandara

Účinkujú: Peter Gärtner, Lukáš Tandara / Sidónia Féderová

 

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu OZ MYesto „Udržateľná BÚDA“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 4/2022 formou dotácie Environmentálneho fondu.

 

Zdroj: www.mskcentrum.sk