Zaujímavosti v okolí Trnavy

Adresa , Trnava Email Telefón Web hradcervenykamen.sk

Je práve krásny, slnečný deň a vy sa rozhodujete kam ísť? Tak sa vyberte na spoznávanie okolitých obcí a ich pamätihodností v okolí mesta Trnava. Tu je zopár tipov:

Je práve krásny, slnečný deň a vy sa rozhodujete kam ísť? Tak sa vyberte na spoznávanie okolitých obcí a ich pamätihodností v okolí mesta Trnava. Tu je zopár tipov:

Dobrá Voda

Nad obcou sú zrúcaniny hradu Dobrá voda. Postavili ho pravdepodobne v 13.storočí na mieste staršieho hradiska, po ktorom sa dodnes zachovala časť zemného opevnenia. Slúžil ako strážny hrad pri prechode cez Malé Karpaty, písomne je doložený roku 1263. Bol kráľovským majetkom, neskôr prešiel do vlastníctva šľachty. V roku 1762 vyhorel, potom čiastočne opravený slúžil na ubytovanie a ako väznica pre poddaných. Od konca 18. storočia pustol a zachovali sa len múry hradného paláca, kaplnky a opevnení.
Cez Dobrú Vodu vedie turistický chodník Cesta SNP z Bratislavy až po Brezovú pod Bradlom. Na cintoríne v Dobrej Vode je Pamätný dom a fara s pamätnou tabuľou Jána Hollého, ktorý v obci dožíval posledné roky svojho života. Pod Mariášom je vybudované rekreačné stredisko Pohoda s možnosťou ubytovania a stravovania, jeho súčasťou je kúpalisko s vyhrievanou vodou a tenisovými kurtami. Tel. 033/554 71 14.

Dechtice

V katastri obce je zrúcanina františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny zo začiatku 17. storočia. Nachádza sa na návrší 330 m n.m. V blízkosti je lovecký kaštieľ Planinka.

Buková

Obec leží uprostred pohoria Malých Karpát. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž a okolie je bohaté na výskyt vzácnych druhov flóry a fauny. Nad obcou sa vypínajú zrúcaniny hradu Ostrý Kameň z 13. storočia. Slúžil ako kráľovská pohraničná pevnosť na tzv . Českej ceste. Pôvodne gotický tzv. horný hrad pozostával z veže, paláca , kaplnky a opevnenia. Začiatkom 18. storočia bol silne poškodený v Rákocziho stavovskom povstaní a postupne pustol. Okolie hradu je významnou lokalitou reliktenej flóry. Z Bukovej vedú turistické trasy na zrúcaninu hradu Korlátka a výstup na najvyšší vrch Malých Karpát Záruby /768m/.

Dolná Krupá

Dolná Krupá leží v predhorí Malých Karpát, v údolí Krupianskeho potoka. Krásne lesy, ktoré obklopujú obec poskytujú návštevníkom príjemný oddych. Západným smerom vedie cesta k hlavnému hrebeňu Malých Karpát, ktorý je od obce vzdialený 7 kilometrov. Ľahko sú dostupné aj ďalšie významné turistické objekty / Smolenický zámok, jaskyňa Driny, hrad Dobrá Voda/. Okrem prekrásnej prírody má obec aj zaujímavé kultúrno-historické pamiatky.
V centre obce stojí klasicistický kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom, ktorý v rokoch 1793 – 1795 postavil staviteľ Hausmann na mieste staršieho kaštieľa. V rokoch 1820 – – -1828 bol čiastočne upravený zásluhou jeho majiteľa Jozefa Brunsvika. Za jeho života sa kaštieľ stal jedným z najkrajších šľachtických sídiel na území Slovenska a blízky vzťah k nemu mal hudobný velikán L.V. Beethoven , ktorý tu zložil svoju známu Sonátu mesačného svitu op.27. V Beethovenovom domčeku pri kaštieli je expozícia o živote a diele L.V. Beethovena.

Červený kameň

Pri obci Častá, na okraji Trnavskej pahorkatiny, sa nachádza jeden z najnavštevovanejších hradov na Slovensku – Červený Kameň. V 16. storočí ho vlastnil podnikateľský rod Fuggerovcov. V zrekonštruovanej časti sa nachádza stála expozícia historického nábytku a zbraní, hradná obrazáreň, hradná pivnica. Múzeum je otvorené každý deň okrem vianoc nasledovne: V mesiacoch január, február, november a december od 9.30 do 15.30 h. Prehliadky sú o 9.30,11.30,13.30 a 15.30 h. Počas hlavnej sezóny od 1. mája do 31. augusta je otvorené od 9.30 do 17.00 h, cez víkendy do 18.00 h. V areáli hradu sa nachádza sokoliarsky dvor ASTUR ( otvorené: 1. apríla – 31.október každý deň okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h, kde je možné vidieť predvádzanie dravcov vždy o 11.15 , 14.15 a 16.15 h. Kontakt: 0704/649 53 16 klapka 127, 647 82 53

Zdroj: hradcervenykamen.sk