Veselé jasličky pre malé detičky

Naše súkromné zariadenie „Veselé jasličky pre malé detičky“ sa nachádza v peknom prostredí v centre Martina. V detských jasliach poskytujeme celodennú, poldennú a príležitostnú starostlivosť pre Vaše dieťatko. Ponúkame výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku. Detské jasle Veselé jasličky si zakladajú na osobitnej individuálnej starostlivosti, ktorú zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku. Sme tu pre Vás v Martine na Mudroňovej ulici č. 48 v novo-zariadených priestoroch.

V našich jasličkách sa vaše dieťa naučí:

  • základným pravidlám správania
  • samostatne stolovať
  • poprosiť a poďakovať
  • chodiť na nočník a WC
  • rôzne piesne, riekanky
  • základné rytmické pohyby, tanec
  • prvé výtvarné zručnosti
  • rôzne anglické slovíčka

Naše súkromné zariadenie „Veselé jasličky pre malé detičky“ sa nachádza v peknom prostredí v centre Martina.

Zariadenie je v prevádzke od 01.05.2012

Poskytujeme:

Mesačnú celodennú starostlivosť o  dieťaťa:     230,- eur
Mesačnú poldennú starostlivosť o dieťaťa:       150,- eur
Príležitostná starostlivosť o dieťaťa:                2,- eur/hod

Školné zahŕňa celodennú resp. poldennú starostlivosť dieťaťa vrátane odberu stravy podľa stravovacieho a pitného režimu. Školné je plne hradené príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorým štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. O podrobnostiach nároku na príspevok Vás na požiadanie oboznámime. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa školné nevracia. Školné je splatné najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ponúkame výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na tanečnú, výtvarnú a hudobnú prípravu v materinskom jazyku. Osobitnú individuálnu starostlivosť zabezpečujeme prácou detí v malých skupinkách podľa veku.

Prevádzka je otvorená v  pracovných dňoch od 06.00 h do 17.00 h. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť detské jasle v zimných a letných mesiacoch najviac po dobu 2 týždňov príslušného kalendárneho polroka, kedy nebude poskytovať opateru detí.

Zdroj: www.veselejaslicky.sk