Sunny Land opatorvanie detí pre deti od 0 – 4 rokov

Adresa , Ivanka pri Dunaji, Stupava, Trnava Email sunnyland@sunnyland.sk Telefón 00 421 903 888 200 Web www.sunnyland.sk

Sunny Land
24 hod. starostlivosť,
7 dní v týždni, 365 dní v roku

Denná starostlivosť

 

Denná starostlivosť je v našom zariadení od 6:30 do 18:00

Starostlivosť o bábätká 0 – 3 roky

 

Naše zariadenie poskytuje opatrovateľské služby v oblasti starostlivosti o deti vo veku od 0 rokov, ktoré sú vykonávané skúsenými pracovníčkami.

 

Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania hygienických a stravovacích návykov a hravý režim dňa. V priebehu dňa Vás budeme informovať Vami zvolenou formou, ako sa má Vaše bábätko ( 6 – 12 mesiacov ).

Detičky naučíme sa obliekať, obúvať, zapínať gombíky a zipsy. Učia sa stolovať. Naučia sa podeliť sa s ostatnými, poprosiť, poďakovať. Detičky sa učia básničky, pesničky, zvuky zvierat, čísla, farby a mnoho iného. Zábavné aktivity ich posúvajú každý deň ďalej a rodičia vidia pokroky 🙂

 

Súkromná starostlivosť – od 3 rokov

 

Uvedomujeme si, že každé dieťa je vynimočné a úžasná jedinečná osobnosť. Prinášame neobyčajnú formu vzdelávania, množstvo zaujímavých aktivít a Vaše dieťa sa naučí byť súčasťou kolektívu. Aktivity, hry a učenie sú postavené na zdokonaľovaní sa v motorike, podporujú tvorivosť a kreativitu, ako aj schopnosť koncentrácie, vytrvalosti a trpezlivosti, a v neposlednom rade aj logické myslenie. Našim cieľom je poskytnúť Vašim detičkám pocit úspechu a tým pozitívne posôbiť na ich zdravé sebavedomie.

Súčasťou nášho pravidelného programu bude výučba cudzieho jazyka, tanečná, hudobná, šport, výtvarná a mnoho ďalších aktivít, na ktoré sa môžu Vaše detičky tešiť.

Inteligentné hry

Detská inteligencia znamená aj to, akým spôsobom sa dieťa správa k iným ľudom a k iným deťom. Túto problematiku považujeme za veľmi dôležitú, pretože dieťa sa učí riešiť problémy, komunikuje a obhajuje svoje rozhodnutia vždy spôsobom, ktorý je zrkadlom prostredia, v akom sa pohybuje.

Z tohto dôvodu je aj výber učiteľov podriaďovaný tomu, aby dieťa mohlo rásť a prijímať od učiteľa príjemné vystupovanie. Naša škôlka je zameraná na to, aby deti boli dávané do skupín, kde ich inteligencia môže prudko rásť a nie podriaďovať sa šedému priemeru. To, s kým sa dieťa stretáva už od útleho veku a aká pozornosť mu je venovaná, formuje jeho osobnosť, ale aj spoločenské zaradenie v budúcom živote.

Inteligentné hry pre deti pomáhajú deťom rozvíjať:

  • Základy čítania, počítania a rozvoj matematického myslenia
  • Základy geografie (zvieratká, kultúra, dôležité budovy, jedlo a život v krajine)
  • Poznanie ľudského tela, prírody a prírodných javov, technológie
  • Motoriku a rozvoj pohybového talentu
  • Cit pre umenie

Jazykové zručnosti si deti budú osvojovať v špeciálnej triede.

 

Mimoškolské aktivity

 

Po škole zabezpečíme Vašim deťom rôzne aktivity zumba pre deti, jazyky, hudobné nástroje, športové krúžky a iné. O všetkých aktivitách dostanete včas kompletné informácie.

 

Benefity a zľavy pre Vás

 

Naše materské zariadenie všetkým našim deťom PLNE HRADÍ všetky náklady na hygienické potreby, vrátane plienok, krémikov, hygienických utierok, telových šampónov, mydla, uteráčikov či podbradníčkov.

V prípade umiestnenia súrodencov v našom zariadení poskytujeme rodičom zľavu na jedneho zo súrodencov vo výške 10% mesačného poplatku.

 

Naše materské centrum môže vyjsť rodičom v ústrety aj tým, že Vaše dieťatko môže naše zariadenie navštevovať podľa individuálnych požiadaviek, potrieb rodičov, napríklad iba v niektoré dni v týždni. V tomto prípade sa prevádzkové poplatky na dieťatko alikvotne upravujú.

 

Ďalej Vám ponúkame:

  • dobrodružné výlety a spoločné podujatia (na hrady a zámky, do múzeí, do prírody, oslava MDD, deň matiek, vianočná besiedka, karneval, divadelné predstavenia atď.)
  • darčeky pre dieťa, ak je jeho veľký deň narodenín, menín alebo MDD, Vianoce, Mikuláš…
  • darček pre rodičov na konci školského roka – fotoalbum aktivít dieťaťa z celého roka pobytu v Sunny Land + ročenka dieťatka
  • pravidelný denný reporting (písomne a ústne) + spätná väzba pre rodičov o činnosti ich dieťaťa za predchádzajúci týždeň

Zdroj: www.sunnyland.sk