Súkromné detské jasle Medulienka v Galante

Našim cieľom je podporovať a rozvíjať samostatnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života.

Súkromné detské jasle Medulienka sú prvým zariadením svojho druhu v Galante. Poskytujeme celodennú a poldennú starostlivosť pre deti od 1-3 rokov. Denný program prispôsobujeme individuálnym schopnostiam a vekovým požiadavkám detí. Prevádzková doba jaslí je od pondelka do piatku od 6:30 do 18:00 hod. po celý kalendárny rok (v jasliach je otvorené aj počas letných mesiacov a školských prázdnin). Deti sú prijímané počas celého roku, podľa kapacity voľných miest. Strava je pripravovaná priamo v zariadení vychádzajúc z pokynov RÚVZ v Galante, s ktorým jasle Medulienka úzko spolupracuje.

 

Pre deti je každodenne pripravovaná pestrá strava podľa zásad zdravej výživy s dostatočným zastúpením cereálií, mlieka, ovocia, zeleniny, kuracieho mäsa a rýb. V rámci dodržiavania pitného režimu poskytujeme bylinkové čaje, vodu a džús. Okrem celodennej stravy je deťom k dispozícii čerstvé ovocie a zelenina, ktoré slúži na vybudovanie potrebných stravovacích návykov.

 

Našim cieľom je podporovať a rozvíjať samostatnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života. Napr.: včlenenie sa do kolektívu, osvojenie základných hygienických návykov ( odúčanie od plienok, používanie nočníka alebo WC, umývanie rúk), samostatné stravovanie pomocou príboru atď. Zariadenie disponuje vlastnou záhradou, ktorú využívame na voľné hry detí a pobyt na čerstvom vzduchu.

Zdroj: www.jasle-medulienka.sk