Súkromná základná škola Užhorodská

Adresa Uzhorodská 39, Košice Email pripravnyrocnikke@gmail.com Telefón 0918 574 264 Web www.szsuke.sk

Súkromná základná škola Užhorodská 39, otvára v školskom roku 2015/2016 v spolupráci so Súkromným športovým gymnáziom (www.ssgke.sk)

prípravný ročník

Súkromná základná škola ponúka deťom s odloženou školskou dochádzkou prípravný ročník Základnej školy.

Zdroj: www.szsuke.sk