Súkromná škôlka Motýlik

Adresa Jánošíková ul. č. 8, 81104 Bratislava Email skolka@skolkamotylik.sk Telefón +421 910904 184 Web www.skolka-motylik.sk

Škôlka Motýlik sa nachádza vo vilovej štvrti v blízkosti Horského parku. Je vo veľkom rodinnom dome, v ktorom si každá veková skupina detí nájde svoje miesto.

,,Deti nerozlišujú medzi učením a hrou, deti sa učia pri hre“.

 

Náš vzdelávací program: ,,ZVEDAVÝ MOTÝLIK“ je zameraný na:

 

* Všestranný harmonický rozvoj detskej osobnosti a to v oblasti:

perceptuálno-motorickej, kognitívnej i sociálno-emocionálnej.

* Na hudobno – pohybové aktivity, kde sú deťom každodennými kamarátmi:

gitara, husle, klavír a detské rytmické Orffove hudobné nástroje.

* Na podporu kreativity a tvorivosti, ktorú u našich ,,motýlikov“ rozvíjajú pani

učiteľky s vysokoškolskou výtvarnou odbornosťou.

* Na získavanie základov anglického jazyka prirodzenou hravou formou.

 

Tieto naše hlavné aktivity sú samozrejme sprevádzané ďalšími aktivitami, ako sú:

 

plavecký výcvik, korčuľovanie, lyžovanie (v prípade záujmu rodičov), rôzne výlety – v minulom šk. roku sme absolvovali: vianočné trhy, návštevu ZOO, návštevu Abelandu v Lozorne, návštevu Botanickej záhrady, plavbu loďou po Dunaji spojenú s obdivovaním majestátneho D e v í n s k e h o h r a d u, privítali sme Mikuláša, pripravili sme vianočnú besiedku i krásnu besiedku v našej obrovskej záhrade ku dňu mamičiek a ockov, a školský rok sme ukončili O l y m p i á d o u, z ktorej si každý náš ,,motýlik“ odniesol medailu a malý darček.

Naše deti vedieme k enviromentálnej výchove, vlastnoručne zasiatu pažítku a paradajky starostlivo polievajú a potom ich papajú na dobrom chlebíku na desiatu či olovrant. A naša škôlka toho ponúka ešte viac. Ak ste zvedaví, prídite sa ku nám pozrieť, s radosťou Vás kedykoľvek privítame.

 

Kde sa nachádza škôlka Motýlik?

Škôlka Motýlik sa nachádza vo vilovej štvrti v blízkosti Horského parku. Je vo veľkom rodinnom dome, v ktorom si každá veková skupina detí nájde svoje miesto.

 

Kedy je v škôlke zápis a od koľko rokov môže k vám dieťa nastúpiť?

Do škôlky je možné nastúpiť počas celého roku. Škôlka je pre všetky detičky vo veku 2-6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

 

Má škôlka vlastnú záhradu alebo chodíte do Horského parku?

Škôlka Motýlik má vlastnú záhradu veľkú cca. 900 m2. V záhrade máme len certifikované preliezky ako napríklad domček so šmýkľavkou, loď, lanovku, trampolínu a veľa ovocných stromov. Našu škôlkarskú záhradu voláme ,,Malý raj“.

 

Aký je v škôlke personál?

Napriek tomu, že škôlka nie je zatiaľ zaradená v sieti materských škôl pod MŠ SR, pracujeme len s pedagogicky vzdelaným personálom. Všetky naše pani učiteľky majú niekoľkoročnú prax v škôlkách. Pani učiteľky sa snažia vytvárať v škôlke rodinnú atmosféru, aby každé jedno dieťa, ktoré príde do nového kolektívu, to pociťovalo čo najmenej.

 

Je škôlka schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva?

Samozrejme, škôlka je schválená RÚVZ v Bratislave a takisto spĺňa všetky bezpečnostné predpisy.

 

Aký je max. počet detí v triede?

Deti sú rozdelné do skupín podľa veku. Máme tri skupiny max. po 10 detí. Záleží nám na tom, aby sa mohla pani učiteľka individuálne venovať každému dieťaťu. Pri plnom počte detí, bude mať každá pani učiteľka pridelenú aj asistentku.

 

Dá sa parkovať pred škôlkou?

Pred našou škôlkou nie je vôbec problém zaparkovať. Nachádzame sa v slepej ulici, takže je tu dosť miesta na parkovanie.

 

Naše Motýliky rozdeľujeme do skupín nie len podľa veku, ale i schopností a znalostí.

O deti sa starajú pani učiteľky, ktoré majú pedagogické vzdelanie, skúsenosti a prax. Kombináciou osvedčených pedagogických metód dochádza u detí k zvyšovaniu intelektuálnych schopností detí bez rôzdielu veku. Na zintenzívnenie práce používame interaktívne tabule s rôznymi témami, ako napr. ľudské telo, zvieratá, počasie, vesmír,…

Interaktívne tabule podnecujú kreatívne myslenie, predstavivosť u detí a to všetko formou hry v zmysle nášho motta:,,Deti nerozlišujú medzi učením a hrou, deti sa učia pri hre.“

Motýliky v predškolskom veku pripravujeme v slovenskom i anglickom jazyku, podľa požiadaviek osnov pre 1. ročník základných škôl. Deti sú výborne pripravené uspieť pri zápise do 1. ročníka základnej školy.Zdroj: www.skolka-motylik.sk