Súkromná škôlka Miniclub

Adresa Staré Grunty - vchod 330, 84101 Bratislava Email info@mini-club.sk Telefón +421 904 417 990 Web www.mini-club.sk

Sme moderná súkromná škôlka, ktorá sa na nič nehrá. Všetko robíme naozaj a úprimne. Ak chcete, aby Vaše dieťa vedelo v dospelosti stojku na hlave alebo niečo podobné, nevieme Vám to zaručiť, myslíme si ale, že ak bude mať šťastné detstvo, skôr sa mu to podarí. Ak hľadáte škôlku s angličtinou, kvalitnou starostlivosťou, zážitkami, rovnocenným a korektným prístupom, ozvite sa nám

Sme moderná súkromná škôlka, ktorá sa na nič nehrá. Všetko robíme naozaj a úprimne. Ak chcete, aby Vaše dieťa vedelo v dospelosti stojku na hlave alebo niečo podobné, nevieme Vám to zaručiť, myslíme si ale, že ak bude mať šťastné detstvo, skôr sa mu to podarí. Ak hľadáte škôlku s angličtinou, kvalitnou starostlivosťou, zážitkami, rovnocenným a korektným prístupom, ozvite sa nám.

Zuza Nohálová, majiteľka

 

 

Sme súkromná škôlka miniclub pre deti predškolského veku s celoročnou prevádzkou od 7.30 do 17.00 hod. Do miniclubu prijímame deti kedykoľvek od 2 rokov veku dieťaťa, ak máme práve voľné miesto.

Vyučovanie prebieha nenásilnou formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít, podľa veku a možností jednotlivých detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby.

 

 

V miniclube preto podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebaprezentáciu, ale aj hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl. V rámci socializácie detí podporujeme na jednej strane individuálny prejav, na strane druhej spolupatričnosť ku kolektívu formou tímových hier. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa vidieť aj mini úspechy a verejne ich oceniť. Na slabších stránkach sa snažíme s deťmi popracovať.

 

Do nášho programu okrem škôlkou organizovaných aktivít patria návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných sviatkov, oslavy narodenín, MDD, športové kurzy a podobne.

 

Strava

Ponúkame kvalitnú stravu, pripravovanú certifikovaným dodávateľom, a tým spĺňajúcu príslušné náročné požiadavky pre predškolského stravníka. Stravná jednotka sa skladá sa z desiatej, obeda (polievka, hlavné jedlo, nápoj) a olovrantu. Okrem toho samozrejme zabezpečujeme celodenný pitný režim podávaním ovocných čajov, štiav či filtrovanej vody. Podporujeme podávanie bio ovocia a zeleniny.

 

Hygiena

V našej škôlke dbáme na pestovanie základných hygienických návykov detí a výchovu k primeranej sebaobsluhe. Hygiena je obzvlášť dôležitá v detskom kolektíve, jej nedodržiavanie môže negatívne ovplyvniť chorobnosť detí. Naše sociálne zariadenia spĺňajú požiadavky príslušnej legislatívy a sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Používanie mydla, obrúskov, vreckoviek považujeme za samozrejmé a sú v cene pobytu. Priestory sú pravidelne dezinfikované.

 

Bezpečnosť

Bezpečnosť detí je pre nás prvoradá, preto vedieme deti k predchádzaniu úrazom. Počas vychádzok a výletov oboznamujeme deti s pravidlami cestnej premávky. Interiér je vybavený certifikovaným nábytkom pre deti predškolského veku.

 

Pre vaše dieťa ponúkame:

Pobyt

 • Pre maximálny komfort Vašich detí odporúčame celodenný alebo poldenný pobyt.
 • Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 230 € mesačne (novela zákona č. 561/2008 Z.z.)

Program a zameranie

 • vyučovanie formou tematických celkov
 • zameranie na rodinu, partnerstvo, rovnocennosť, otvorenú komunikáciu
 • dôraz na formovanie kladných medziľudských vzťahov (kamarátstvo)
 • podpora kreativity a zvedavosti
 • rozvoj sociálnej obratnosti a kompetencie
 • program “Srdce na dlani” s podporou Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD.
 • podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia
 • spolupráca s rodičmi
 • krúžky a aktivity podľa skutočného záujmu detí (Notička, Machuľka, Muzikálikovanie)
 • hravá angličtina Hocus Lotus
 • arteterapia
 • spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí starostlivosti a všestranného rozvoja osobnosti detí, ale aj bežného aktívneho života
 • logopedické cvičenia
 • výchovno – vzdelávací program „Sám sebou a šťastný“ – rámcové predprimárne vzdelávanie podľa ISCED (The International Standard Classification of Education) a Ministerstva školstva Slovenskej republiky
 • Školička – predškolská príprava
 • logopédia v spolupráci s ALMA Centrom
 • pôsobenie školskej psychologičky Mgr. Alenky Pintešovej
 • spolupráca s klinickým psychológom

 

Denný harmonogram

do 08:30 príchod detí, hry

08:30 – 09:00 hygiena, desiata

09:00 – 11:30 dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity podľa rozvrhu, pobyt vonku

12:00 – 13:00 hygiena, obed

13:00 – 14:30 čítanie, spánok/relax individuálne

14:30 – 15:00 prebúdzanie sa s relaxačnou hudbou, hygiena, olovrant

od 15:00 popoludňajšie výchovno-relaxačné aktivity, hry, zábava, individuálne práce, logopedické cvičenia, krúžky

Zdroj: www.mini-club.sk