Súkromná skôlka HRÁŠOK

Adresa Rovinka 1330, 90041 Rovinka Email info@hrasok.sk Telefón +421 2 3810 3645 Web www.skolkahrasok.sk

Hrášok je detské súkromné centrum rodinného typu, ktoré zabezpečuje celodennú nadštandardnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Nachádza sa v tichom a príjemnom prostredí v blízkosti hrádze, v novom rodinnom domčeku, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické normy.

Hrášok je detské súkromné centrum rodinného typu, ktoré zabezpečuje celodennú nadštandardnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov. Nachádza sa v tichom a príjemnom prostredí v blízkosti hrádze, v novom rodinnom domčeku, ktorý spĺňa všetky bezpečnostné a hygienické normy.

 

Okrem klasickej edukačnej činnosti, ktorá u nás prebieha podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy, sa u nás deti hravou formou učia hovoriť po anglicky.

O deti sa stará tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí úzko spolupracujú napríklad s logopédom, grafomotoričkou a psychologičkou. Vaše dieťa u nás vďaka hre vystrieda množstvo aktivít, prežije svoj deň plnohodnotne a domov bude odchádzať s úsmevom na tvári.

 

Súkromné detské centrum Hrášok sa nachádza v Rovinke, v tichom a príjemnom prostredí neďaleko hrádze, v novom rodinnom domčeku, ktorý je prispôsobený hygienickým a bezpečnostným normám. V našom areáli máme záhradu a vlastné detské ihrisko. Škôlka je rozdelená na tri triedy, podľa veku detí. V jednej triede je maximálne 7 detí. Celkový počet detí v škôlke je 20. Triedy sú vybavené najnovšími didaktickými pomôckami a hračkami.

 

Dieťa je ako „špongia“ – všetky vedomosti nasáva rýchlo a ľahko. Rodič pozná svoje dieťa najlepšie, vie, čo má najradšej, čo ho baví a čo mu ide. Preto naša škôlka ponúka širokú škálu krúžkovej činnosti, z ktorej si môžete pre svoje dieťa vybrať to najlepšie.

Každý krúžok vedie kvalifikovaný odborník, ktorý berie do úvahy vekové osobitosti dieťaťa, a vďaka individuálnemu prístupu dieťa s radosťou nadobúda nové zručnosti a vedomosti.

 

Stačí si len vybrať:

Animoterapia – Koníky pre MŠ

Flauta

Tanečný folklórny súbor

Šikovné ruky – arteterapia

Dramatický krúžok

Športový klub

 

Cenník:
Celodenná starostlivosť:           360 EUR / mesiac
Poldenná starostlivosť:              240 EUR / mesiac
Hodinová starostlivosť:              4 EUR / 1 hod

Zdroj: www.skolkahrasok.sk