Súkromná škôlka Gašparko

Adresa Jeséniova 50, Bratislava Email ida.kozlova@gmail.com Telefón +421 948 100417 Web www.gasparko.eu

Súkromná škôlka Gašparko s celodennou starostlivosťouje určená pre deti od 3 do 6 rokov.

Škôlka Koliba

– Vysokoškolsky vzdelaný personál v odboroch pedagogika, psychológia a hudba

– Bazén priamo v budove, celoročné plávanie pod dohľadom skúseného inštruktora
– Komunikácia v angličtine 
– Spolupráca s detským psychológom a logopédom
– Nízky počet detí v triede, iba pri nízkom počte detí je možné zabezpečiť pre každé dieťa naozaj individuálny prístup.
– Blízkosť lesa, výlety do lesa pomôžu deťom si oddýchnuť od nadpriemerného množstva vnemov a nepokoja, ktorý vládne v meste.

Vytvorili sme pre deti prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a ktoré podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a záujem o všetko, čo nepoznajú. Vytvárame pre deti podnety a aktivity, v ktorých sa dokážu realizovať. Vo všetkých aktivitách sa snažíme pôsobiť na individualitu detí a viesť ich k tomu, aby sa každé dieťa s našou podporou rozvinulo samo – vlastnou prirodzenou cestou a vlastným tempom.

 

Škôlka sa nachádza v krásnom novom rodinnom dome v tichom prostredí Bratislavy (časť Koliba).
Vďaka bezprostrednej blízkosti lesa môžeme deťom každodenne priblížiť rôznorodosť prírody a upozorniť na jej krásu. Pohybom vo voľnej prírode deti spoznávajú svet cez svoje zmysly,
pričom les im ponúka tie najlepšie podmienky a predpoklady.

 

Pre naplnenie našej koncepcie považujeme za najdôležitejšiu kvalitu personálu.

Na rozdiel od iných predškolských zariadení sa môžeme pochváliť

vysokokvalifikovanými učiteľkami s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

v odboroch pedagogika, psychológia a hudba.

 

 

Škôlka Trnávka
– vysokoškolsky vzdelaný personál v odboroch pedagogika, psychológia a hudba
– malý počet detí na jednu učiteľku – iba pri nízkom počte detí môžeme zabezpečiť pre každé dieťa – – – – naozaj individuálny prístup
– útulný rodinný dom s krásnou veľkou záhradou – pokojná, tichá lokalita
– angličtina
– hudobná výchova
– kreatívne dielne


Vytvorili sme pre deti prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a ktoré podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a záujem o všetko, čo nepoznajú. Vytvárame pre deti podnety a aktivity, v ktorých sa dokážu realizovať. Vo všetkých aktivitách sa snažíme pôsobiť na individualitu detí a viesť ich k tomu, aby sa každé dieťa s našou podporou rozvinulo samo – vlastnou prirodzenou cestou a vlastným tempom.

 

Škôlka Gašparko sa nachádza v rodinnom dome v tichom prostredí Bratislavy (časť Trnávka)
v blízkosti AVION SHOPPING PARKU (Exit Trnávka). Dom má veľmi peknú a veľkú záhradu, ktorá je určená výlučne našim deťom.

 

Patríme medzi prvé súkromné predškolské zariadenie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa systematicky venuje hudobnej výchove detí. Hudbu pri výchove považujeme za mimoriadne dôležitú, hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti. Pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu a utvára pozitívny vzťah k umeniu a prírode.

 

Denný režim

07:30 – 08:45 Príchod detí do škôlky, ranné rolové hry
08:45 – 09:00 Ranná rozcvička, zobúdzame si telíčko
09:00 – 09:30 Desiata, hygiena po jedle
09:30 – 10:30 Aktivita podľa pedagogických plánov
10:30 – 11:30 Pobyt vonku
11:30 – 12:15 Obed a hygiena po obede – menšie detičky
12:15 – 12:45 Obed a hygiena po obede – väčšie detičky
12:30 – 14:00 Spinkáme/predškoláci 30 min. oddych, následne predškolská príprava
14:00 – 14:30 Zobúdzanie, prezliekanie
14:30 – 15:00 Olovrant, hygiena po jedle
15:00 – 17:00 Prebiehajú poobedné krúžky a potom čakáme na rodičov:)

Zdroj: www.gasparko.eu