Súkromná materská škola: U Soničky

Adresa Tupolevova 20, 85101 Bratislava Email usonicky@usonicky.sk Telefón +421 944 28 58 58 Web www.usonicky.sk

Súkromná materská škola „U Soničky“ je celoročné edukačné zariadenie pre deti od 1,5 do 6 rokov s prevádzkou od 7,00h do 17,00h. Súkromná materská škola „U Soničky“ je zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o vaše dieťa na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú vysokoškolsky vzdelaní odborníci.

Súkromná materská školaU Soničky“ je celoročné edukačné zariadenie pre deti od 1,5 do 6 rokov s prevádzkou od 7,00h do 17,00h.

Súkromná materská škola „U Soničky“ je zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o vaše dieťa na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú vysokoškolsky vzdelaní odborníci.

Súčasťou poskytovanej starostlivosti je priebežná výučba anglického a nemeckého jazyka.

 

Čo ponúkame

 • zaujímavé a atraktívne hry v centrách aktivít
 • učenie zábavným spôsobom
 • priebežnu výučbu anglického a nemeckého jazyka naratívnym (prirodzeným) spôsobom
 • kvalitnú a odbornú edukáciu podľa sociokonštruktivistického prístupu (odborný garant).
 • starostlivosť a rozvíjanie dieťaťa v pozitívnej rodinnej klíme a atmosfére.
 • individuálnu starostlivosť o každé dieťa
 • starostlivosť o dieťa v malých skupinách = 1 učiteľka pre 7 detí
 • rozvíjanie jedinečnosti a identity vášho dieťaťa (nadania a talentu) v nami organizovaných aktivitách
 • individuálnu logopedickú starostlivosť podľa potrieb jednotlivých detí našim logopédom
 • individuálnu pedagogickú diagnostiku a zistenie osobitostí vášho dieťaťa
 • pri starostlivosti o dieťa asistuje pomocný personál

Ciele, na ktoré sa zameriavame

 • rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa tak, aby sa dokázalo adaptovať na súčasné sociokultúrne prostredie a dokázalo sa uplatniť v rámci svojho bytia a ďalšieho vzdelávania
 • rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej gramotnosti
 • rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa
 • rozvíjanie personálnej identity dieťaťa
 • rozvíjanie individuality a jedinečnosti dieťaťa (talent a nadanie) prostredníctvom individuálnych programov a aktivít
 • rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského jazyka a základy z cudzieho jazyka (anglicky, nemecky) alebo rozvíjanie komunikačnej gramotnosti
 • rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej gramotnosti)

Denné aktivity

U Soničky“ súkromná materská škola má prevádzku v pracovné dni od 7,00h do 17,00h.


V rámci jedného dňa ponúka deťom nasledovné činnosti:

7,00 (do cca 8,30h) Príchod dieťaťa do materskej školy

7,00h – 8,45h Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít

8,45h – 9,00h Telovýchovná chviľka alebo ranné cvičenie
(hudobno – pohybové a pohybové hry)

9,00h – 9,20h Desiata a hygiena

9,20h – 9,35h Sociálne a morálne diskusie(sedenie)

9,40h – 10,15h Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít

10,20h – 11,20h Pobyt vonku/vychádzka

11,20h – 12,30h Obed a hygiena

12,30h – 14,15h Popoludňajšia relaxácia/ oddychové činnosti / spánok

14,15h – 14,35h Hygiena a olovrant

14,35h – 17,00h Hry a didaktické aktivity v centrách aktivít / Pobyt vonku

17,00h (cca od 15,30h) Odchod dieťaťa domov

 

Cenník:

1. typ starostlivosti:
celodenná starostlivosť od 7:00h do 17:00h
mesačný poplatok: 360 EUR s DPH (300 EUR za starostlivosť + 60 EUR DPH)

2. typ starostlivosti:
polmesačná celodenná starostlivosť od 7:00h do 17:00h 10 dní v mesiaci
(podľa dohody je možná individuálna úprava)
mesačný poplatok: 200 EUR s DPH (166,67 EUR za starostlivosť + 33,33 EUR DPH)

Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

 • komplexnej starostlivosti,
 • zabezpečenie odborníkov, logopéda, lektorov a ostatný odborný personál,
 • zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok a hračiek,
 • zabezpečenie posteľnej bielizne a jej výmeny,
 • zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny mimo poskytovanej stravy.

Cena za stravnú jednotku je: 2,69 EUR / deň a uhrádza sa priamo školskej jedálni poštovou poukážkou.
Celodenná strava je zabezpečená v Školskej jedálni pri ZŠ Tupolevova ul. 20
a obsahuje desiatu, obed a olovrant.

 

 

 

 

Zdroj: www.usonicky.sk