Súkromná materská škola ŠTVORLÍSTOK

Adresa Orechovská 7/14, 91105 Trenčín Email stvorlistok@atlas.sk Telefón +421326525560 Web www.ms-stvorlistok.sk

Je to predškolské zariadenie, v ktorom sa okrem zdravých detí stretávajú i deti s postihnutím telesným, mentálnym, zmyslovým, komunikačným či kombinovaným, vo vekovom rozmedzí 2 až 8 rokov. Máte doma dieťa, ktorému širšia rodina, či okolie nerozumie, pretože je výnimočne nadané?

Máte doma dieťa, ktoré je zdravé, ale radi by ste mu do života vložili skúsenosť stretnúť sa s ľudskou rôznorodosťou, poznávať ju a učiť sa ju akceptovať? Potom je tu pre Vás materská škola, ktorú hľadáte.Súkromná materská škola rodinného typu ŠTVORLÍSTOK v Trenčíne na Orechovskej ulici je prvým a zároveň jediným integrovaným zariadením v meste, kde sa denne vo vzájomnej harmónii stretávajú zdravé a výnimočne nadané deti s deťmi s telesným, rečovým či mentálnym postihnutým, čím sa stáva ukážkovým príkladom toho, o čo sa snažia školské zariadenia v celosvetovom meradle v rámci požiadaviek Európskej únie a v súlade s právami detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Úlohy a ciele MŠ :

  • umožniť integráciu detí s postihnutím a inými špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami medzi deti zdravé
  • umožniť súrodencom – zdravým i postihnutým pobyt v SMŠ v spoločnej skupine, umožniť diagnostický pobyt v MŠ deťom, ktoré nemajú zatiaľ stanovenú, respektíve ukončené stanovenie diagnózy. (Počas diagnostického pobytu je dieťaťu vypracovaná špeciálnopedagogická diagnostika a pri ukončení pobytu v SMŠ záverečné špeciálnopedagogické hodnotenie dieťaťa).
  • umožniť deťom s postihnutím čo najvčasnejší kontakt (cca od 2. roku) s iným prostredím než domácim vo forme návštev MŠ – spolu s rodičom.
  • poskytovať rodičom postihnutých detí od raného veku včasné špeciálnopedagogické poradenstvo

 

Filozofia materskej školy
Podstatou fungujúcej integrácie je rovnoprávnosť všetkých zúčastnených skupín detí,  rovnocenné rešpektovanie ich práv a naplnenie ich špeciálnych potrieb, pretože každé dieťa, zdravé alebo s postihnutím, ako jedinečná bytosť má svoje špeciálne potreby. Filozofiou materskej školy je pristupovať k dieťaťu, rešpektujúc jeho individualitu a špecifiká jeho osobnosti.

 

Zdroj: Štvorlístok

Zdroj: www.ms-stvorlistok.sk