Súkromná materská škola Pramienok

Adresa Gercenova 10, 851 01 Bratislava Email skolkapramienok@asrow.sk Telefón 421 911 786 300 Web skolkapramienok.sk

 Materská škola funguje podľa princípov celosvetovo osvedčeného vzdelávacieho systému založeného na spolupráci rodičov a škôlky pri výchove detí

Podobné projekty nájdete vo viac ako 500 školských zariadeniach v 60 krajinách po celom svete

* Vďaka tútorskému systému máme individuálny prístup ku každému dieťaťu a rodine

* Náš vzdelávací program je zameraný na komplexný rozvoj poznania a myslenia

* Súčasťou programu je vzdelávanie v súlade s kresťanskými hodnotami, jazykové bloky, hudobná, športová a kultúrna výchova

* Zameriavame sa na formovanie a rozvoj charakteru. Každý mesiac sa cielene venujeme vybranej charakterovej vlastnosti a sociálnej zručnosti

* Spojením vzdelávacieho programu, tútorskému systému a formovania charakteru ponúkame jedinečný výchovno-vzdelávací model, ktorého cieľom je celostný a harmonický rozvoj dieťaťa

* Škôlka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase 7,00-17,00 hod.

* Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je trojtriedna, každá trieda je vybavená samostatným sociálnym zariadením prispôsobeným veku detí v danej triede.

* Pre deti je pripravené praktické a vkusné jednotné oblečenie, ktoré je možné zakúpiť si v škôlke.

* Materská škola zabezpečuje deťom stravu – desiata, obed, olovrant dovozom z cateringovej spoločnosti. Dbáme o to, aby mali pestrú a hodnotnú stravu, dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. V prípade potreby vieme zabezpečiť stravu aj pre deti s diétnymi obmedzeniami.

* Priestory materskej školy sa nachádzajú v oddelenej časti na prízemí existujúcej Spojenej školy Svätej rodiny. K materskej škole prislúcha aj novovybudované ihrisko, ktoré je samostatne oddelené od školského dvora.

* Každý mesiac deti absolvujú výlet alebo návštevu divadla, výstavy alebo inú zaujímavú akciu.

* Materská škola prijíma deti priebežne alebo na začiatku školského roka na základe prihlášky a osobného stretnutia s členom vedenia materskej školy.

* Na pokrytie prevádzkových nákladov vyberáme školné, významnú časť príjmov však tvoria dary jeho členov, rodičov, externých darcov, príjem z 2% daní ako aj prostriedky získané z grantov.

* Zamestnanci škôlky a rodičia sa riadia Školským poriadkom, s ktorým sú rodičia oboznámení pri nástupe do škôlky.

Fotogaléria