Súkromná materská škola Montessori vo Zvolene

Montessori škôlka – šťastné miesto pre šťastné dieťa…Dieťa spoznáva svet individuálne, ale zároveň sa učí myslieť aj na potreby ostatných.

Zriaďovateľom SMŠ Montessori vo Zvolene je MONTESSORI, o.z. Škôlku sme otvorili 1.septembra 2012. O rok neskôr – v septembri 2013, sa nám podarilo otvoriť Montessori škôlku aj v Banskej Bystrici.

Naša Montessori škôlka je škôlka rodinného typu. Nachádza sa v rodinnom dome s priestranným dvorom chráneným od ulice. Je situovaná v centre mesta, v blízkosti parku Ľ. Štúra. Pôsobia u nás certifikované učiteľky, ktoré s láskou pristupujú ku každému dieťaťu. Priestory škôlky máme prispôsobené na prácu s originálnym Montessori materiálom, ktorým je naša škôlka vybavená. V škôlke je zabezpečená pestrá krúžková činnosť a služby logopéda.

Čo v našej škôlke nájdete?

  • pripravené prostredie, ktoré u detí podporuje jeho prirodzený záujem o objavovanie okolitého sveta
  • didaktický materiál rozdelený do niekoľkých oblastí (praktický život, rozvoj zmyslov, matematická a jazyková výchova, príroda a kultúra, hudobná a výtvarná výchova)
  • oboznamovanie detí s anglickým jazykom
  • vzdelávanie vo vekovo zmiešanom kolektíve
  • partnerský a rešpektujúci prístup k dieťaťu
  • príjemné a podnetné prostredie škôlky so záhradou

Škôlka Vám ponúka individuálny prístup k Vašim deťom na základe ich potrieb, vedenie detí k samostatnosti a k zodpovednosti, k úcte k sebe a k svojmu okoliu. Vychováva deti na princípe konceptu “rešpektovať a byť rešpektovaný”. Je to skrátka šťastné miesto pre šťastné dieťa:-)

Viac sa o nás, o montessori pedagogike a o škôlke dozviete na našich webových stránkach www.montessori-zv.sk a na blogu: www.montessori.blog.sme.sk