Súkromná materská škola littleBIG

Adresa Ďumbierska 3G, 831 01 Bratislava Email info@littlebig.sk Telefón +421 911 119 887 Web littlebig.sk

Naša materská škola ponúka tím kvalifikovaných pedagógov, ktorí vám ukážu čo dokáže škôlka 21.storočia, čo potvrdili aj odborníci zo školskej inšpekcie. Moderné a nadštandardné materiálno- technické vybavenie MŠ prepojené s prírodným materiálom umožňuje deťom sa rozvíjať a napredovať vo viacerých oblastiach. V každej triede nájdete cudzojazyčného asistenta (lektora), ktorý počas každodennej výučby obohacujú slovnú zásobu detí v španielskom, či anglickom jazyku. Materská škola sa nachádza v blízkosti krásneho lesného prostredia, v ktorom deti objavujú a spoznávajú krásy prírody!

Výrazným pozitívom z pohľadu odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania je učenie sa detí v priamom kontakte s prírodou, čo má pozitívny vplyv na ich aktívny pohyb, mindfulness aktivity, stimulovanie senzorického vnímania a najmä zohľadňovanie individuálneho potenciálu detí. Medzi obľúbené patria vychádzky na ,,Železnú studienku“ spolu so zábavnými náučnými aktivitami realizovanými priam v lese.

Spolupráca s rodičmi je pre nás rovnako dôležitá a preto zapájame rodičov do rôznych spoločných aktivít spojených s MŠ ako sú piknik s littleBIG, grilovačka, Halloween, či Vianočné trhy a mnoho ďalších.

Individuálny a rešpektujúci prístup

Každé dieťa je iné, niečím výnimočné a práve preto naši pedagógovia rešpektujú a snažia sa naplniť individuálne potreby detí v prospech ich rozvoja. Diferencovaný prístup učiteliek zohľadňuje individuálne možnosti, špecifiká detí a je podporený spoluprácou s pedagogickými asistentami. Podporujeme u detí hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti verbálnou, či neverbálnou formou, napr. vložením kamienkov alebo rôznych prírodnin do nádoby so smajlíkmi. Pedagógovia uplatňujú vo výučbe  rôzne výchovno-vzdelávacie metódy a stratégie, ako aj aktivity na príncípoch Montessori pedagogiky. To, ako vaše dieťa napreduje v našej MŠ máte možnosť prediskutovať s pedagógom na individuálnych stretnutiach. Tieto stretnutia napomáhajú udržiavať pevný vzťah medzi rodičmi a pedagógmi, čo je pre nás dôležité. 

Aj deti sa potrebujú naučiť oddychovať! Ako zvládať stres, či náročnejšie obdobie

Nástup do materskej školy sa môže zdať pre deti ťažším obdobím, kedy sa zmení režim celej rodiny. Škôlka by mala byť pre dieťa bezpečným podnetným priestorom. Bezpečnosť zahŕňa nielen fyzickú, ale aj emocionálnu a sociálnu úroveň. Vytvárame preto prostredie, kde sa dieťa cíti chránené a pochopené. U nás nájdete multisenzorickú miestnosť Snoezelen, vďaka ktorej si naše deti môžu stimulovať zmysly pomocou rôznych senzorických pomôcok pri oddychu, či pomocou aktivít. Aktivity realizované formou zážitkového učenia v Snoezelen umožňujú deťom prežiť niečo, čo sa v bežnej triede nedá! Ako objavovanie vesmíru, morského sveta, Antarktídy a mnoho ďalšieho.

Aplikovanie „mindfulness“ aktivít s prvkami pozitívnej psychológie pomáha u detí budovať vzťahy, ako aj vedieť lepšie zvládať akékoľvek situácie, či vedieť riešiť jednoduché konflikty. Jedným z cvičení je pomalé dýchanie do bruška, pričom deti pozorujú ich hračku, ako sa pohybuje smerom nahor – nadol, pozorovanie pohyblivosť oblakov na oblohe v prírode, či detská jóga pri ktorej sa dokážu deti zrelaxovať a uvoľniť.

Zdroj: littlebig.sk