Súkromná materská škola Detský sen

Adresa Fándlyho 21 Senec, Senec Email info@detsky-sen.sk Telefón +421903693894 Web www.detsky-sen.sk

Splňte svojim deťom DETSKÝ SEN a priveďte ich do našej škôlky v Senci, kde sa sny stávajú skutočnosťou!

Tešíme sa na každé dieťa a už vopred vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde sú 2 útulne zariadené triedy, spálňa, jedáleň, kuchyňa, šatňa, riaditeľňa a sociálne zariadenie. Vonkajšie priestory MŠ tvorí školská záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, bezpečnostnou hracou plochou, basketbalovým košom, viacúčelovými preliezkami a šmýkalkami.

 

O svojich zverencov sa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním.

 

Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú našou prioritou.

Kapacita školy je 34 detí.

Deti sú rozdelené do 2 tried:

1. trieda: 3 ročné deti

2. trieda: 4 – 6 ročné deti

Prevádzka:

Naša MŠ má celodennú prevádzku v pracovných dňoch (od septembra do júla) od 7,00 hod. do 17,30 hod. V mesiaci august je prevádzka v MŠ prerušená.

Cenník:

Školné na 1 mesiac je 230,- EUR. Školné nezahŕňa stravné.

Naša súkromná MŠ poskytuje:

 • predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola
 • preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom
 • skupinovú práca s malým počtom detí
 • hravé oboznamovanie so základmi AJ
 • prácu detí s počítačom a interaktívnou tabuľou s edukačnými programami
 • malý počet detí na triedach – nízka chorobnosť
 • starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu „Zdravé dieťa“v protialergickom prostredí-protialergické paplóny, protialergické matrace, využívanie soľnej lampy a ionizujúceho prístroja Therapy Air iON, ktorý vzduch v MŠ filtruje,  čistí, obohacuje o záporné ionty a eliminuje baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí
 • parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať
 • intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní
 • predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami
 • spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom – 2 x do roka absolvujeme s deťmi preventívne prehliadky
 • každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť dieťaťa
 • rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty…
 • krúžkovú činnosť

Krúžky:

 • Tvorivé dielne
 • Hamky – mňamky
 • Keramicko – výtvarný krúžok
 • Predškoláčik – príprava do ZŠ
 • Digitálny svet

Doplňujúce edukačné aktivity:

 • Oboznamovanie s AJ už od 3 rokov
 • Relaxačno-pohybové cvičenie – JOGA PRE DETI
 • Hudobno-pohybové cvičenie – ZUMBA

Ostatné aktivity:

 • Plavecký výcvik
 • Škola v prírode

V priebehu roka organizujeme pre deti divadelné predstavenia, výlety, športové aktivity, exkurzie, Mikulášske predstavenie, Vianočnú besiedka, Karneval, besiedku ku Dňu matiek, rozlúčku s predškolákmi, oslavu MDD…..

Zdroj: www.detsky-sen.sk