Súkromná Materská škola a Jasle Princ a Princeznička

Súkromnú materskú školu a jasle Princ a Princeznička sme otvorili 2.9. 2009 pre detičky od 1,5 do 6 rokov. Naše zariadenie je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
Nájdete Nás v novostavbe rodinného domu na Čerešňovej ul. 32 na začiatku Čiernej Vody – miestnej časti obce Chovátsky Grob – cca 2 km od Vajnor-BA.

Človek sa vzdeláva a učí po celý život. V dnešnej dobe je predprimárne vzdelanie základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj. Naše zariadenie Vašim deťom ponúka tie najkvalitnejšie a časom overené služby v oblasti predškolského vzdelávania,nadštandardné vybavenie učební a maximálne profesionálny prístup. Kvalitné vzdelávanie je základom ich budúcej kariéry a celkovej existencie a zastávame názor, že treba na sebe pracovať a vzdelávť sa už od útleho veku.

Našu súkromnú Materskú školu a Jasle nájdete na adrese Čerešňová 32, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda.

 

Súkromnú materskú školu a jasle Princ a Princeznička sme otvorili 2.9. 2009 pre detičky od 1,5 do 6 rokov. Naše zariadenie je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

Nájdete Nás v novostavbe rodinného domu na Čerešňovej ul. 32 na začiatku Čiernej Vody – miestnej časti obce Chovátsky Grob – cca 2 km od Vajnor-BA. Budova MŠ a Jasličiek je situovaná v kľudnej časti mimo hlavnej cestnej komunikácie vo veľmi príjemnom a tichom prostredí. Našou prioritou je čo najkvalitnejšie pripraviť detičky na ich ďalšie vzdelávanie formou, ktorá je nenásilná, hravá v súlade s požiadavkami dnešnej doby.

 

Venujeme zvláštnu pozornosť kvalitnej výuke anglického jazyka a tenisu. Podporujeme rozvoj dieťatka v poznávaní a socializácii prostredníctvom hry,rešpektujeme úroveň individuálneho rozvoja každej detskej osobnosti a zabazpečujeme mu optimálne podmienky pre jeho ďalší rast. V potrebnej miere dbáme o to, aby deti získali nielen dostatok znalostí, ale aby sa rozvinuli aj ich schopnosti samostatne uvažovať a jednať, aby sa stali iniciatívnymi a flexibilnými.

 

Služby

Dobrá a otvorená komunikácia s rodičmi je jedným z hlavných cieľov našeho zariadenia. Naša súkromná MŠ je preto maximálne otvorená všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Vítame preto osobnú komunikáciu , pretože bez otvoreného rozhovoru nie je možné dosiahnuť skvalitňovania výchovno vzdelávacieho procesu. Kvalitné vzdelanie je základom pre úspešný život každého človeka.

 

Ponuka vzdelávania

Princ a Princeznička je zariadenie so širokospektrálnym vydelávacím programom pri ktorom samozrajme dbáme aby detičky neboli nadmerne preťažené a mali dostatok odpočinku a relaxu.

Snažíme sa vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého jednotlivca, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu s prihliadnutím na jeho prirodzený naturel a talent.Našim cieľom je vychovať predškoláčika pripraveného hravo zvládnuť nástup na povinnú školskú dochádzku.

VÝUČBU ANGLICKÉHO JAZYKA – hravou formou vedie skúsená lektorka Mgr. Martina Kubišová

TENIS – 2x týždenne v zime aj v lete na dvorcoch v tesnej blízkosti MŠ a Jaslí

DETSKÚ JÓGU – denne v támci relaxu, potrebného počas mnohopočetných aktivít detí

PLÁVANIE – formou zimného a letného kurzu, v letnýh mesiacoch vo vlastnom bazéne v záhrade zariadenia

JAZDU NA KONI – osvedčenou nenásilnou formou v rámci prechádzky po okolí počas priaznivého počasia

TANEČNÉ DIELNE – základy techník baletu, ľudového tanca,latino, hip – hopu…Rozvoj koordinácie tela a improvizáciu – inak najobľúbenejšiu tanečnú činnosť u malých detičiek.

VÝTVARNÉ, HUDOBNÉ a DRAMATICKO-RECITAČNÉ DIELNE, HRU NA HUDOBNÉ NÁSTROJE FLAUTA A KLAVÍR, ZÁKLADY RYTMIKY….

 

 

Zdroj: www.sukromnamaterskaskola.webnode.sk