Škôlka DC Predškoláčik | Bratislava – Vajnory

Adresa Koniarkova 2, 83107 Bratislava III. - Vajnory Email predskolacik@predskolacik.sk Telefón 0905 312 280 Web www.predskolacik.sk

Detské centrum Predškoláčik ponúka od roku 2007 alternatívu starostlivosti o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Nachádza sa v rodinnom dome vo Vajnoroch s dvorom a záhradou, situovanom mimo hlavnej komunikácie.

Detské centrum Predškoláčik ponúka alternatívu starostlivosti o deti vo veku od 2 do 6 rokov. Nachádza sa v rodinnom dome s dvorom a záhradou, situovanom mimo hlavnej komunikácie. Kapacita nášho zariadenia – 2 triedy po 7-8 detí – ponúka atmosféru rodinného prostredia s pocitom istoty, bezpečia a nadštandartné služby v mimoriadne malom kolektíve.

Otvorené v pracovné dni od 7.00 so 18.00 hod.


Sme súkromné predškolské zariadenie s výučbou angličtiny. Od roku 2007 poskytujeme nadštandardnú starostlivosť o detičky vo veku 2 – 6 rokov v príjemnom rodinnom prostredí. Kvalifikovaný personál s praxou a skúsenosti v oblasti riadenia predškolského zariadenia sú zárukou odborného a zodpovedného prístupu k problematike práce s deťmi predškolského veku. V úzkej interakcii s rodinou kladieme dôraz na individualitu a vek detí. Progresívne metódy práce sú zamerané na rozvoj ich výchovy, vzdelávania a podporu zdravia.

 

Organizujeme množstvo aktivít v škôlke i mimo nej. Napr. výuku AJ, prácu s počítačom, sezónne činnosti, športové, spoločenské a kultúrne podujatia, tvorivé dielne a iné.

 

Umožňujeme celodenný, poldenný i občasný pobyt. Racionálne, vyvážené stravovanie zodpovedá predškolskému veku detí. Samozrejmosťou je pitný režim a prístup k ovociu po celý deň. Denný program

 

Naše zariadenie je zriadené v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy a OR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.  Spolupracujeme so základnou školou a detským psychológom.

 

Príjemné, estetické prostredie interiéru i exteriéru prispeje k pohode a spokojnosti detí a v neposlednom rade i k spokojnosti rodičov.

 

Školné 330 €

Zdroj: www.predskolacik.sk