Pro Montessori detské centrum

Adresa Malé Tatry 3, 03401 Ružomberok Email promontessori@gmail.com Telefón +421 907 054407 Web www.promontessori.sk

Pro Montessori detské centrum sa nachádza v krásnom prostredí neďaleko lesa. Ponúka kvalitný program založený na príncípoch a metodike pedagogiky Marie Montessori.

Pro Montessori detské centrum sa nachádza v krásnom prostredí neďaleko lesa. Ponúka kvalitný program založený na príncípoch a metodike pedagogiky Marie Montessori. Našou snahou je vytvárať hrejivé, harmonické a láskyplné prostredie, ktoré priaznivo podporuje prirodzený rozvoj detí. Ponúkame Vám odbornú starostlivosť o Vaše deti vo veku 2,5 až 6 rokov, primerane ich potrebám.

 

„Úlohou dieťaťa je vytvoriť dospelého človeka.“

Obdobie do 6 rokov dieťaťa je najdôležitejšie obdobie vo vývoji človeka, pretože, ako hovorila zakladateľka Montessori pedagogiky Mária Montessori, práve od kvality detstva záleží dospelosť človeka.

Pri koncipovaní cieľov a poslania výchovy a vzdelávania v našom detskom centre vychádzame z jej Pedocentrického systému, ktorý sa odvíja od potreby dieťaťa. Táto metóda ma empirický základ – pozorovanie dieťaťa.

 

Náš cieľ je pomáhať dieťatku:

  • získavať poznatky v samostatnej, slobodne zvolenej práci so špeciálnym učebným materiálom
  • poznávať svet v celistvosti a súvislostiach, s dôrazom na špeciálne postavenie človeka na Zemi, z ktorého vyplýva veľká zodpovednosť
  • naučiť ho slobode rozhodovania a výberu
  • rozvíjať jeho sebaúctu – dieťa si má vytvoriť pozitívny sebaobraz
  • spoznať svoje silné stránky, to mu pomôže pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti
  • rozvíjať jeho potenciál jeho vlastnými silami, pričom rešpektujeme jeho vývinovú zrelosť a jeho individualitu
  • rozvíjať sebadisciplínu – učí sa ovládať svoje správanie, učí sa rešpektovať pravidlá

Náš cieľ je aj aktívna spolupráca detského centra s rodinou dieťatka.

Milí rodičia, starí rodičia, v našom detskom centre ste kedykoľvek srdečne vítaní a tešíme sa na krásne, obohacujúce chvíle a zážitky prežité s Vašimi ratolesťami, ako aj s Vami 🙂

 

 

Cenník služieb poskytovaných Pro Montessori detským centrom:

Celomesačná celodenná starostlivosť (do 17:00 hod.)

155 Eur. + strava

Celodenná strava: 2,25 Eur./deň

Poplatok za stravu sa uhrádza osobitne formou preddavku a preplatok za stravu je možné vrátiť, resp. odrátať v nasledujúcom mesiaci.

 

Celomesačná poldenná starostlivosť (do 12:30 hod.)

100 Eur. + strava

Poldenná strava: 1,85 Eur./deň

Poplatok za stravu sa uhrádza osobitne formou preddavku a preplatok za stravu je možné vrátiť, resp. odrátať v nasledujúcom mesiaci.

 

 

 

Zdroj: www.promontessori.sk