Prírodná MŠ Limba | BA – Staré Mesto

Adresa Horský park, Bratislava I. - Staré Mesto Email skolkalimba@gmail.com Telefón 0904 567 609, 0911 567 610 Web www.materskaskolkalimba.sk

Prírodná materská škola Limba sídli v Horskom parku v centre mesta.

Materská škôlka, predškola a škola LIMBA bola založená v marci 2004 a sídli v zalesnenej časti centra mesta, v lesoparku.

Škôlka bola založená pre šťastný a harmonický vývoj a rozvoj dieťatka. Snažia sa o celkové „spoluzapadanie“ nášho kolektívu, preto vytvárajú pokojné a kľudné prostredie hravou formou. Deti sú vedené k tomu, aby sa naučili postaviť sa k problémom, ktoré ich v živote stretnú. Každé dieťatko je slobodné vo svojom zmýšľaní a konaní, vie čo chce, aj keď to nevie dať niekedy celkom najavo. Preto si tu samo vyberá, čo sa mu páči, s čím súhlasí a s čím nie.

V rámci možností sa podporuje každého individualita,aj keď je každé dieťa iné, jedno uzavreté, iné až priveľmi „veselé“.
Napriek obojstrannému úsiliu sa niekedy môže stať, že dieťatko hľadá a potrebuje niečo iné.
O to viac mu držia palce, aby sa mu darilo v škôlke, ktorú si vyberie.

 • Ponúkajú rodinné prostredie s láskyplným prístupom
 • Vytvárajú fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu kolektívu
 • Učia formou alternatívnej pedagogiky, ktorá pomáha deťom veriť si, vážiť si samo seba a tým aj ostatných. Vytvára u dieťaťa prirodzený záujem o učenie a rozširovanie vedomostí.
 • Deti vedú osobnými aj názornými príkladmi.
 • Pracuje sa s vlastnými aj prevzatými didaktickými pomôckami, ktoré rovnomerne rozvíjajú obidve mozgové hemisféry: hmatové vankúšiky, zmyslové lopty, klbko priateľstva.
 • Uprednostňujú celkový rozvoj osobnosti.
 • Deti sú vedené k samostatnosti, sami prevádzajú určité činnosti.
 • Využívajú prírodné materiály.
 • Spoznávajú rastliny a stromy, semená …
 • Tvorivé činnosti a časť výučby sa uskutočňujú, keď to dovoľuje počasie, vždy vonku.
 • Zabezpečená vyvážená vegetariánska BIO stravu a nápoje z EKO fariem.
 • Canisterapia
 • Hypoterapia
 • Celodenná-priebežná výuka jazykov (AJ,NJ)
 • Rozvíjame pomocou hudby
 • Dbanie o zdravie (vitamíny, pitný režim, bylinné prípravky)
 • Fyzická príprava
 • Cielené cvičenia
 • Dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu za každého počasia v lese
 • Podpora logického myslenia, rozvoj samostatnosti a tým pevný základ schopnostiam učiť sa.
 • Cieľom práce sú pokojné, vyrovnané a šťastné deti!

Výučba AJ, NJ: prebieha počas celého dňa. 2-krát do týždňa intenzívne.
Predškola:
5-krát do týždňa so školskou pedagogičkou 
Krúžky:
hudobný, športový, remeselné dielne, tanečný, logické hry
Hypoterapia:
každý pondelok
Canisterapia s certifikovaným inštruktorom:
priebežne
Plávanie:
v mesiaci apríl – máj (aspoň tak to mali v r. 2008)
Návštevy rôznych rozvíjacích podujatí:
divadlo, výstavy, besedy so zaujímavými ľuďmi 
Pravidelné konzultácie s odborným poradcom v oblasti zdravia a rozvoja dieťaťa
Spolupráca s firmou ENERGY na projekte „Zdravé dieťa“: prebieha jeseň – zima 
Zápis nových detí prebieha celý rok, pokiaľ to dovolí kapacita priestoru.

 

Deti majú v škôlke dostatok priestoru na hranie a sebarealizáciu. Vysoko individuálny prístup ku každému dieťaťu umožňuje, že učenie deti u nás neberú ako povinnosť. Preto sa dieťa u nás učí s radosťou, záujmom a chcením, čo mu pretrvá až do školského ročníku.
Systém vzdelávania nenarúša dieťaťu pohodu, pretože každé dieťa je vedené samostatne v čase, kedy ono samo prejaví záujem v každom rozvojovom období. Práca takýmto spôsobom je pre neho úplne prirodzená, preto z toho dôvodu pre niektoré deti nie je dôležité rozprávať doma o každodennej činnosti v škôlke. Napriek zdanlivo nekoordinovanému voľnu sú deti presne vedené k postupnému „zbieraniu“ vedomostí. Sprostredkovavané učivo počas niekoľkých rokov v našej skôlke, ktoré v poslednom roku, v tzv.predškole, presne zapadá do seba, robí ucelené širokospektrálne učenie z jazykov,matematiky, fyziky, prírodovedy, vlastivedy….
Každým školským prváčikom sa potvrdzuje, že dieťa z naučeného taží ešte niekoľko rokov počas školskej dochádzky. Tento vytvorený spôsob vzdelávania výrazne posúva dieťa dopredu oproti ostatným rovesníkom z iných škôlok.

 

V roku 2010 sa v škôlke konala rekonštrukcia a vynovili sa jej priestory. Postavili úplne novú šatňu, nové omietky, vymaľovanie, prebudovanie WC a kúpeľne, vybrúsenie a nalakovanie drevenej podlahy, nové svetlá, nová rebrina na cvičenie v pohybovom kútiku, nové hračky a pomôcky rozvíjajúce pohybovú motoriku a iné interiérové vybavanie.

 

Všetky informácie sú aktuálne ku dňu zverejnenia článku.

 

Zdroj: www.materskaskolkalimba.sk