Opatrovateľské centrum Tulipánik

Adresa Slowackého 44, 82104 Bratislava Email info@tulipanik.sk Telefón 0910 795 726 Web www.tulipanik.sk www.facebook.com

Sme novootvorené, hygienou schválené opatrovateľské centrum Tulipánik pre detičky od 1 do 6 rokov. Sídlime na Trnávke v rodinnom dome s malou záhradkou. Minikolektív 5 detičiek v triede zaručí individuálny prístup a nízku chorobnosť vašich ratolestí. Tešíme sa na vašu návštevu 🙂

Milé mamičky a oteckovia, sme novootvorené, hygienou schválené detské opatrovateľské centrum pre detičky od 1 do 6 rokov. Nachádzame sa v príjemnom a tichom prostredí rodinného domu na Trnávke, v blízkosti obchodného centra Avion.

V našom opatrovateľskom centre sa nachádzajú 3 triedy pre detičky rôzneho veku. Kapacita každej z tried je 5 detičiek, čo zaručí individuálny prístup a nízku chorobnosť vašich ratolestí. Takéto rodinné prostredie vytvorí u detí pocit bezpečia počas celého dňa. Kvalifikovaný personál so skúsenosťami prihliada na individuálne potreby a vek detí.

Detičky prijímame do nášho opatrovateľského centra počas celého roka. Prijímame deti od 12 mesiacov, aj s plienkami. Prevádzka opatrovateľského centra je počas pracovných dní od 7:00 do 17.00 hodiny.

Deti chodia na čerstvý vzduch dvakrát denne, či už na blízke ihriská alebo do záhradky, ktorá sa nachádza za domom. Vyvážená strava, pitný režim a prístup k ovociu sú počas dňa samozrejmosťou. Jedáleň je samostatná miestnosť, v ktorej sa deti naučia správnemu stolovaniu v kolektíve (v spoločnosti) za použitia príborov a servítok na ústa a ruky.

Kladieme dôraz na vzdelávanie najmä formou hry. Program vzdelávania detí je rozdelený na hlavné mesačné témy, v rámci ktorých sú určené podtémy týždňové. Témy vychádzajú z ročných období, sviatkov a významných udalostí počas roka. Organizujeme tiež narodeninové párty, karneval, oslavy Dňa detí, Mikuláša a taktiež besiedky počas vianočných sviatkov a pri príležitosti ukončenia školského roka.

V našej záhradke pestujeme rôzne bylinky a kvetinky, o ktoré sa budú môcť detičky starať. Budeme ich tak viesť k zodpovednosti a k ochrane prírody.

Ponúkame pestrú paletu doplnkových vzdelávaco-výchovných činností:
  • anglický jazyk  počas aktivít v priebehu dňa
  • hudobný krúžok
  • pohybová výchova
  • umelecké činnosti

Ponúkame taktiež:

  • možnosť výučby rôznych jazykov podľa záujmu rodičov
  • divadielko priamo v škôlke niekoľkokrát do roka
  • výlety
  • organizovanie ďalších krúžkov podľa ročných období mimo prostredia opatrovateľského centra,
    ako napríklad korčuľovanie, plavecký výcvik, tenis alebo tvorivé dielne.

Zdroj: www.tulipanik.sk www.facebook.com