Naša Škôlka (BA – Staré Mesto)

Adresa Drotárska cesta 48, 81104 Bratislava Email psotovanatalia@gmail.com Telefón +421917623673 Web www.skolka.sk

Súkromná materská škola s výchovnými princípmi Montessori pedagogiky, založená v roku 2004 v lokalite Starého Mesta v blízkosti Horského parku.

image


altV triede Montessori materskej školy sú deti rôzneho veku, naša trieda bude mať 22 detí vo veku 2,5-6 rokov. Dieťa v tomto veku sa učí hlavne odpozorovaním. Takto sa môžu mladšie deti učiť od svojich starších spolužiakov. Staršie deti sa učia tolerancii, trpezlivosti, zodpovednosti. Výskum v tejto oblasti potvrdil, že sociálne kontakty detí rôzneho veku tvorili podstatne väčšie percento ako kontakty detí rovnakého veku, pričom deti 6-ročné sa obracali k deťom 3-ročným rovnako často ako deti mladšie k starším.

 

Kvalita výchovnej práce závisí v prvom rade od osobnosti pedagóga. Preto sme ich výberu venovali veľkú pozornosť. Deťom sa budú venovať v priamej výchovnej činnosti štyri učiteľky. Koordináciou, riadením a dokumentáciou sa zaoberá skúsený pedagóg s dlhoročnou praxou.

 

Z cudzích jazykov je možnosť výberu jazyka anglického.

Po súhlase rodičov bude pre deti zabezpečená starostlivosť logopéda a psychológa.

Podľa záujmu a rozhodnutia rodičov budú mať deti možnosť výuky jazdy na poníkovi. Zblíženie sa dieťaťa so zvieraťom je veľmi prospešné jeho zdravému psychickému a telesnému vývinu. Preto budú zabezpečené pravidelné jazdy detí s odborným dohľadom pri horárni Horského parku v Starom meste.

Priestory altsú vybavené ekologickým, zväčša prírodným materiálom.

Škôlka bude pre deti otvorená od 7.30 do 17.00 hod.

 

Školné je 350 EUR vrátane DPH mesačne + stravné 25 EUR mesačne.

 

Ďalšie informácie:
mob.: +421 917 623 673
mail: psotovanatalia@gmail.com


Zdroj: www.skolka.sk