MŠ Széchenyiho | Dunajská Streda

Adresa Széchenyiho 9 Dunajská Streda, Dunajská Streda Email msszechenyiho@szm.sk Telefón +421918607365 Web www.msszechenyiho.alelkes.eu

Materská škola leží v tichom a kľudnom prostredí mimo centra mesta. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahli pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená, umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na priestrannom a upravenom dvore.

Materská škola leží v tichom a kľudnom prostredí mimo centra mesta. Obklopená je bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahli pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená, umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na priestrannom a upravenom dvore.

 

Rozdelenie tried

  • 1.Trieda : 2 – 6 ročné deti s vyučovacím jazykom slovenským
  • 2.Trieda : 2 – 6 ročné deti s vyučovacím jazykom slovenským
  • 3.Trieda : 2 – 6 ročné deti s vyučovacím jazykom maďarským

 

Výchova a vzdelávanie detí
Práca s deťmi v našej MŠ prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, HRAVÉ ŽABKY. Keďže hra je najprirodzenejšia činnosť dieťaťa aj náš program je zameraný tak, aby deti prostredníctvom hry získali množstvo poznatkov, podnetov a skúseností, rozvíjali si svoje zručnosti a vedomosti ako aj komunikačné schopnosti.

 

Záujmové krúžky
Dielňa malých majstrov, pomocou ktorého sa u detí rozvíja tvorivosť, kreativita a jemná motorika.

Angličtina hrou – deti získavajú hravou formou základy anglického jazyka.

Celoročná Predplavecká príprava detí, ktorá slúži na oboznamovanie sa s vodou, získanie základov v plávania.

Zdroj: www.msszechenyiho.alelkes.eu