MŠ Kollárova v Senci

Adresa Kollárová 23 Senec, Senec Email mskollarova@centrum.sk Telefón 02/4592 34 32 Web www.mskollarova.sk

Veselá, vynovená materská škola v Senci.

V súčasnosti má naša materská škola 8 tried, ktoré navštevuje 187 detí a stará sa o ne 16 pani učiteliek, vrátane pani riaditeľky, 4 prevádzkové pracovníčky a 4 pani kuchárky.

 

Interiér budovy prešiel renováciou. Deťom spríjemňujú pobyt v triedach nové nábytky, stoly, stoličky, veselé farby na stenách. Pri edukačných aktivitách poskytujú deťom nové podnety zaujímavé a podnetné pomôcky, ktoré každoročne dopĺňame aj s pomocou rodičov a ich finančných príspevkov.

 

Vďaka rodičom sa nám darí zabezpečiť na školský dvor nové certifikované preliezky, ktoré poskytujú deťom bezpečnosť a podporujú u nich pohybové aktivity a zručnosti. Pomocou projektu „Zelený dvor“ sa nám darí postupne vysádzať nové dreviny, ktoré nám budú spríjemňovať pobyt vonku a dúfame, že v spolupráci s obyvateľmi okolitých bytových domov sa nám podarí naše nové dreviny aj úspešne dopestovať.

V MŠ prebiehajú okrem edukačných aktivít aj rôzne aktivity, ktoré vo svojom voľnom čase pripravujú pre deti, rodičov a pani učiteľky. Medzi najznámejšie môžeme radiť napr. plavecký výcvik, tekvičky, pyžamová páraty, vianočné trhy, Vianoce v MŠ, karneval, Deň starých rodičov, Deň matiek, Deň rodiny, Škola v prírode, Deň detí, výlet, Rozlúčka predškolákov a rôzne divadelné predstavenia počas celého roka. Akcie sú financované z príspevku rodičov a zo sponzorských príspevkov.

 

Prioritou našej MŠ je aj rozvíjať a podporovať záujmy a talent detí. Deti si môžu vybrať zo 4 záujmových krúžkov:

  • krúžok tvorivosti
  • tanečný krúžok
  • prírodovedný krúžok
  • anglický jazyk

Krúžky sa nám osvedčili, deti aj rodičia majú záujem o ne. V budúcnosti by sme chceli záujmy detí rozšíriť o počítačovú gramotnosť, základy práce s počítačom.

 

Materská škola sa zapája do rôznych projektov . Boli sme úspešní v projekte inovácie školskej kuchyne, kde sa nám podarilo uspieť v projekte vypísanom Ministerstvom školstva. V súčasnosti sa pokúšame realizovať projekt „otvorená škola“ – „školský dvor“. V budúcnosti by sme chceli dokúpiť ďalšiu preliezku a pokračovať vo výsadbe zelene.

Zdroj: www.mskollarova.sk