MŠ Ekodubáci Banská Štiavnica

Adresa 1. mája 7 Banská Štiavnica, Banská Štiavnica Email paukova.andrea@ekodubaci.sk Telefón Web www.ekodubaci.sk

Chceme Vám predstaviť našu materskú školu, ktorej výchovná činnosť je od roku 1993 zameraná na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu.

Milí rodičia,

chceme Vám predstaviť našu materskú školu, ktorej výchovná činnosť je od roku 1993 zameraná na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. Dovoľte nám, aby sme Vás stručne oboznámili so základnými myšlienkami a princípmi ekologickej a environmentálnej výchovy, ktoré realizujeme pri práci s deťmi :

 

  • spoznávanie okolitej prírody a oboznamovanie sa s ňou – Náučné chodníky, chránené rastliny,
  • prebúdzať citový vzťah k prírode, poznávať prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť,
  • získať elementárne poznatky o príkladoch pozitívneho a negatívneho vzťahu človeka k prostrediu,
  • oboznamovanie sa so životom zvierat, vodných živočíchov a hmyzu,
  • neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať v nich myslenie, uvažovanie a iniciovať nové spôsoby riešenia problémov a krízových situácií,
  • nepoúčať o problémoch civilizácie ako takej, ale umožniť deťom vnímať krásu prírody a chápať prírodu ako neoddeliteľnú súčasť civilizácie, kultúry a samotnej existencie človeka,
  • zvýšená starostlivosť o deti s chorobami horných dýchacích ciest a deti trpiace alergiami v špeciálnej zdravotnej triede.

 

 

Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcich generácií. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, chceme však položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

image

Heslo školy:  „CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH“

Deti našej materskej školy pracujú pod názvom EKODUBÁCI a ich maskotom je :

Zdroj: www.ekodubaci.sk