MŠ Bancíkovej (BA – Ružinov)

Adresa Bancíkovej 2, 82103 Bratislava II. - Ružinov Email PaedDr. Jana Bolebruchová - bolebruska@gmail.com Telefón 02/ 43 29 10 80 Web www.nasaskolka.sk

Materská škola ul. Bancíkovej 2 sa nachádza na sídlisku Pošeň v Ružinove.

Materská škola ul. Bancíkovej 2 sa nachádza na sídlisku Pošeň v Ružinove. Budova je obklopená vzrastlými stromami a peknou parkovou zeleňou. Má veľkú záhradu s množstvom okrasných kríkov, stromov a kvetinovou výsadbou, ktoré sú starostlivo ošetrované. Škola začala prevádzku 21.decembra 1967.

 

Tento rok (2010/2011) navštevuje našu materskú školu 130 detí, o ktoré sa stará:

 • 1 riaditeľka spojených MŠ Bancíkovej 2, Exnárovej 6 a Štastnej  26

 • 10 učiteliek

 • 2 ekonómky a  zamestnankyňa PaM

 • 1 vedúca ŠJ Miriam Kopčová, 1 kuchárka a 2 zamestnankyne ŠJ

 • 6 technicko – hospodárskych pracovníčiek

 • 3 prevádzkové zamestnankyne

Profilácia materskej školy:

 • Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerane na uplatňovanie zdravého životného štýlu.

 • Uplatňovať alternatívne prvky vo výučbe s učebnou pomôckou LEGO EDUCATION.

 • Rozvíjať jazykové schopnosti nadaných deti jazykovou prípravou v anglickom jazyku.

 • Rozvíjať hudobno-pohybové schopnosti nadaných deti prostredníctvom tanečného krúžku a výučbou hry na flaute.

 • Rozvíjať výtvarné schopnosti nadaných deti prostredníctvom výtvarného krúžku atď

Na webovej stránke škôlky môžete nájsť okrem fotoalbumov aj rôzne aktuality či stiahnuť si škôlkarsky Časopis Bancíček, kde sa môžete dozvedieť viac o živote detí v škôlke.

Zdroj: www.nasaskolka.sk