Materská škola Zádubnie | Žilina

Adresa Zádubnie 196, 01003 Žilina - Zádubnie Email blanka.simcekova@zs.zadubnie.sk Telefón +421 41/ 557 58 40 Web www.zs.zadubnie.sk

Škola je v tichom príjemnom prostredí mesta Žiliny, moderne vybavená. Vo vyučovaní sa využívajú nové formy vyučovania. Je veľmi vhodná pre žiakov so zdravotnými problémami.

Materská škola sa nachádza v priestoroch základnej školy , kedysi učiteľský byt. Úprava priestorov a postupné vylepšovanie interiéru umožnili 2. septembra 1997 slávnostne otvoriť školu a na druhý deň privítať deti predškolského veku.

 

Základná škola s materskou školu v Zádubní sa nachádza v krásnej prímestskej časti Žiliny. Škola je situovaná pod horou s veľkým dvorom, ktorý je využiteľný po celý rok pre všetky vekové kategórie deti – voľné hry, telesnú výchovu, letné i zimné športy, ako aj pri výuke environmentálnej výchovy. Nachádza sa tu aj pomerne priestranný altánok, ktorý deti využívajú na prácu vonku – kreslenie, rôzne ručné práce, rozhovory a podobne.

V materskej škole sa deti nielen hrajú , hrou sa učia, plnia rôzne úlohy. Toto všetko má svoju postupnosť a zodpovedá vekovým kategóriam a schopnostiam deti.

 

Teraz trošku konkrétnejšie k činnosti a aktivitám v materskej škole. V Zádubní je jednotriedna materská škola , to znamená, že sú tu deti od 3 do 6 rokov. Jednotlivé činnosti sú rozdelené podľa vekových skupín. Najväčšie nároky sú kladené na deti pred nástupom do prvého ročníka základnej školy. V dvojtýždňových cykloch sa striedajú výchovné zložky – rozvíjanie poznania, telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovná výchova, jazyková výchova, literárna výchova, matematické predstavy. Deti veľmi radi pracujú, obľubujú rôzne výtvarné techniky, hlavne maľovanie, radi pracujú a majú čoraz lepšie výsledky v pracovných zošitoch , svoje vedomosti si utvrdzuje v práci s počítačom /majú program pre ich vekovú skupinu na CD/, a mnohé ďalšie činnosti. Výhodou je, že môžu využívať priestor celej školy, čo znamená cvičenie na školskej chodbe /prispôsobené Tv/ s možnosťou využívania náradia, čo deti zbožňujú. Aktivity materskej školy sú však oveľa bohatšie. V prvom rade je to vzájomná spolupráca so základnou školou, ktorej je materská škola súčasťou od roku 2005 vstupom do právnej subjektivity. Sú to rôzne športové a kultúrne podujatia, v rámci plnenia projektu e Twinning majú spoluprácu so školou v Těškoviciach v Českej republike. Blízku spoluprácu a výmenu skúsenosti ako aj vzájomné návštevy s deťmi majú s materskou školou v Zástraní, čo je ďalšia prímestská časť Žiliny.

 

Deti v tejto materskej škole žijú naozaj bohatým životom – slávnostné vystúpenia, karneval , vianočná besiedka, deň športu, ako aj plavecký výcvik, ukážky výcviku psov, praktické požiarne cvičenie s hasičmi , a mnohé ďalšie akcie. Z kultúrnej oblasti sú to návštevy divadiel, kúzelnícke predstavenie, koncerty.

Práca pedagogického zboru ako aj prevádzkového personálu je tu vzhľadom na vekové zloženie náročná, ale výsledky školy a skúsenosti deti, ich bezproblémový prechod do školy i stretnutia s inými deťmi i dospelými im nerobia problémy.

 

A čo nakoniec ? Želať si, aby bolo dosť deti a nemuseli by sa malé školy rušiť.

Zdroj: www.zs.zadubnie.sk