Materská škola sv. Gorazda | Žilina

Adresa Ulica sv. Gorazda 1, 01008 Žilina Email Telefón +421 41/5253779 Web www.zsgorazda.sk

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline je plnoorganizovaná sídlisková škola, ktorá otvorila brány prvým žiakom v školskom roku 1973/1974. Od 1. januára 2005 bola k základnej škole pričlenená materská škola. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská kuchyňa.

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline je plnoorganizovaná sídlisková škola, ktorá otvorila brány prvým žiakom v školskom roku 1973/1974. Od 1. januára 2005 bola k základnej škole pričlenená materská škola. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská kuchyňa.

 

Pôvodná budova školy bola projektovaná ako 22 triedna. Súčasná situácia je úplne iná. V posledných školských rokoch sa počet tried základnej školy pohybuje okolo 30 a 3 triedy materskej školy. Na triedy sú prerobené aj priestory, ktoré v minulosti slúžili na mimovyučovaciu činnosť žiakov a ako herne školského klubu detí.

Budova školy je umiestnená na začiatku sídliska Vlčince v peknom prírodnom prostredí s dostatočným množstvom zelene. Súčasťou areálu školy sú ihriská a školská záhrada, kde sa môžu žiaci realizovať v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Areál využívajú aj deti materskej školy a žiaci školského klubu detí v mimo vyučovacom čase

Zdroj: www.zsgorazda.sk