Materská škola Štefanov

Materská škola je 2-triedna s celodennou výchovno – vzdelávacou starostlivosťou pre deti vo veku 3 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. V prípade rozhodnutia zákonného zástupcu poskytuje i poldennú starostlivosť.

Materská škola je 2-triedna s celodennou výchovno – vzdelávacou starostlivosťou pre deti vo veku 3 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. V prípade rozhodnutia zákonného zástupcu poskytuje i poldennú starostlivosť.

 

Triedy:

  • I. oddelenie – deti od 3 do 4,5 roka – počet prijatých detí: 20
  • II.oddelenie – deti od 5 do 6 rokov – počet prijatých detí: 22

 

Prevádzka:
Prevádzková doba MŠ je od 6.45 hod. do 16.00 hod.

 

Krúžky:

  • Krúžok anglického jazyka
  • Krúžok náboženskej výchovy
  • Krúžok šikovných rúk
  • Tanečný krúžok

Zdroj: www.zsstefanov.edupage.org