Materská škola Srdiečko | Žilina

Naša Materská škola SRDIEČKO sa nachádza na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline, na sídlisku Hliny 8. Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Žilina.

Naše brány sa pre deti otvorili 9.2.1976. Materská škola sa nachádza v tichom prostredi sídliska v blízkosti centra mesta, mimo rušných komunikácií. Je obklopená bohatou zeleňou a veľkou záhradou.


Budova materskej školy je účelová, pavilónového typu, tvorí ju 5 budov. Kapacitou vyhovuje pre 7 tried, ktoré navševuje 164 detí vo veku od 3-6 rokov.Každá trieda má samostaný vchod, šatňu, výdajňu stravy, spálňu a sociálne zariadenie. Vo vnútornom prostredí triedy je vymedzený priestor pre spoločné pohybové aktivity, konštruktívne a námetové hry a rôzne iné edukačné aktivity.


V hospodárskom pavilóne na poschodí je telocvičňa, krúžková miestnosť a riaditeľňa, na prízemí je kancelária vedúcej školskej jedálne, kuchyňa a práčovňa. Celý areál je pospájaný krytými pergolami, čo využívame hlavne počas daždivých dní.


Súčasťou areálu je veľká školská záhrada s množstvom stromov, kríkov, veľkou trávnatou plochou a bohatým vybavením preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek a sedem pieskovísk, kde majú deti dostatok priestoru na pohybové, športové aj bádateľské aktivity.


Naša materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie,  v prípade záujmu rodičov poskytne aj poldennú formu výchovy a vzdelávania. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v rôznych organizačných formách, ktoré sú z pedagogicko – psychologického hľadiska rovnocenné a sú zastúpené v dennom poriadku.

V školskom roku 2010/2011 získala MŠ titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM a titul ŠKOLA SPOLUPRACUJÚCA S UNICEF.

 

Aktivity MŠ

– oboznamovanie s anglickým jazykom

– spevácký krúžok

– pohybovo – hudobný krúžok

 

PROJEKTY NA KTORÝCH SA ZÚČASTŇUJEME:

– bezpečná škôlka

– dentalalarm

– Škola priateľská deťom

 

VLASTNÉ PROJEKTY A PROGRAMY:

– Program adaptácie detí v MŠ

– Program enviromentálnej výchovy detí v MŠ

– Program výchovy k právam dieťaťa

– Program rozvoja tvorivosti prostredníctvom digitálnych technológií

 

KRATKODOBÉ:

– výlety do prírody, exkurzie, tvorivé dielne, pohybové a športové hry v školskej záhrade, súťaže, školské slávnosti: besiedky, ples, divadlá,koncerty…

Zdroj: mssuvorovova.webnode.sk