Materská škola Soblahov

Adresa Soblahov 404, Soblahov Email zssoblahov@szm.sk Telefón +421904227716 Web www.zssoblahov.sk

Materská škola dvojtriedna. Od 1. júla 2003 sa stala súčasťou základnej školy s novým názvom: Základná škola s materskou školou Soblahov. Toto spojenie prinieslo mnoho pozitívnych zmien. V našej materskej škole sú 2 krásne priestranné triedy. Deti majú možnosť vyšantiť sa na trávnatej ploche v areáli školy.

Materská škola dvojtriedna. Od 1. júla 2003 sa stala súčasťou základnej školy s novým názvom: Základná škola s materskou školou Soblahov. Toto spojenie prinieslo mnoho pozitívnych zmien.

 

Sťahovanie do nových priestorov dalo možnosť väčšieho spestrenia práce s deťmi a vzájomnej spolupráce so žiakmi a pani učiteľkami v škole. Deti pravidelne navštevujú telocvičňu základnej školy, stretávajú sa so žiakmi 1.ročníka na spoločných aktivitách, pani učiteľka ZŠ vedie v MŠ krúžok anglického jazyka, žiaci 3. a 4. ročníka pravidelne čítajú deťom rozprávky pred spaním, spolu so žiakmi školy trávia deti spoločne pri krásnych a zábavných aktivitách deň detí, deti sa zúčastňujú spolu so žiakmi školy spoločných kultúrnych podujatí v telocvični školy, predškoláci strávia pred zápisom jedeň celý deň v prvej triede na vyučovaní s pedagógmi školy.


V našej materskej škole sú 2 krásne priestranné triedy. Deti majú možnosť vyšantiť sa na trávnatej ploche v areáli školy.


Naša práca s deťmi je úzko spätá so životom v obci. Deti vystupujú s programom na všetkých kultúrnych podujatiach v obci /Deň matiek, životné jubileá občanov obce, výročie sobáša, a pod./. Radi využívame ľudové zvyky a tradície obce.  Každý rok navštívi materskú školu aj Mikuláš sa svojim sprievodom, ktorý tvoria najstarší žiaci školy. Pripravujeme vianočnú besiedku a pečieme vianočné pečivo, pre mamičky máme v deň ich sviatku pripravený pekný program. Medzi naše obľúbené činnosti patrí aj maľovanie veľkonočných vajíčok alebo karneval. Každý školský rok ukončíme rozlúčkou s predškolákmi.

 

Poplatok: 10,- € mesačne.

Zdroj: www.zssoblahov.sk