Materská škola Slovenská Ľupča

Adresa Oslobodenia 2 Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča Email mslupca@gmail.com Telefón 048/ 4196 226 Web mslupca.meu.zoznam.sk

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

 

Naša skola má 5 tried. MŠ je umiestnená v príjemnom prostredí, v účelnej budove: má dva pavilóny s 5 triedami a jednou hospodárskou budovou.

V I. pavilóne na prízemí je jedna trieda a kancelária. Na prvom poschodí je druhá trieda s príslušenstvom, miestnosť pre prevádzkových pracovníkov.
V II. pavilóne je tretia a štvrtá trieda na prízemí a na poschodí piata trieda s príslušenstvom, miestnosť pre prevádzkového pracovníka.
V hospodárskej budove je kancelária vedúcej školskej jedálne, kuchyňa s príslušenstvom, skladmi na potraviny, zeleninu a práčovňa.

Školský dvor sa delí na dve časti – na predný a zadný dvor.
V prednej časti areálu sa nachádza drevený domček so šmykľavkami, železný domček s lavičkami a drevený vláčik na zatrávnenej ploche. Na prednom dvore sa nachádza aj vyasfaltovaná plocha, ktorá slúži na jazdenie detí na zakúpených dopravných prostriedkoch. V zadnej zatrávnenej časti areálu sa nachádzajú kolotoče, preliezačky, jedno veľké a jedno menšie pieskovisko, šmykľavky, futbalové bránky a drevená dedinka.

Zdroj: mslupca.meu.zoznam.sk