Materská škola Rozprávkovo | Dubnica nad Váhom

Adresa CENTRUM II 72 Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom Email Telefón +421905639408 Web www.rozpravkovo.com

MŠ má spolu desať tried, ktoré postupne zariaďujeme novým nábytkom, hrami a športovým náčiním. Triedy sú vybavené počítačovou a didaktickou technikou, majú množstvo učebných pomôcok a detskú knižnicu. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor s pieskoviskom a preliezkami, kde sa deti môžu hrať po celý rok.

Naša materská škola sa nachádza na sídlisku Centrum II a jej elokované pracovisko na sídlisku Centrum I v Dubnici nad Váhom.


MŠ má spolu desať tried, ktoré postupne zariaďujeme novým nábytkom, hrami a športovým náčiním. Triedy  sú vybavené počítačovou a didaktickou technikou, majú množstvo učebných pomôcok a detskú knižnicu. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor s pieskoviskom a preliezkami, kde sa deti môžu hrať po celý rok.

 

Naša materská škola je školou, ktorá reaguje na potreby detí, rodičov, na nové trendy a postupy vo výchove a vzdelávaní. Výchovno-vzdelávací proces  realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „S Gašparkom za rozprávkou“, ktorý je zameraný na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Chceme deti motivovať, aby v dnešnej dobe technických vymožeností, znovu našli cestu ku knihe a svetu rozprávok nielen v televízii a DVD, aby porozumeli textom, prežívali ich, komunikovali, rozvíjali si obrazotvornosť a fantáziu.

 

Čo ponúkame:

  • Celodennú prevádzku- od 6.00- 16.30
  • Základy práce s  PC
  • Jazyková príprava- angličtina pre 5-6 ročné deti
  • Oboznamovanie detí s literatúrou, ľudovými rozprávkami a tradíciami
  • Saunovanie, korčuľovanie, pohybové a relaxačné cvičenia
  • Koncoročný výlet
  • Škola v prírode

Zdroj: www.rozpravkovo.com