Materská škola Rajecké Teplice

Adresa Osloboditeľov 421/66, 01313 Rajecké Teplice Email ms.rajecketeplice@gmail.com Telefón +42141549 38 79 Web www.msrajecketeplice.edupage.org

….Zavčas rána na svite, na oblohe zažiarilo čudo farbou pokryté. Dúha je to, koľká krása! Slniečko sa zobudilo, svoje lúče rozhodilo, po krajine pozerá sa. Tam, kde v tráve rosa skvie sa – polia, lúky, lesy – raj! Stojí domček – škôlka je to. Rýchlo sa tam ponáhľaj! Žabky, rybky, motýliky, už ich je tak akurát., balón z dúhy vyrobili, pridaj sa k nám kamarát……

Hlavné ciele:

Zamerať sa na výchovu detí v oblasti vzťahu človeka k prírode a životnému prostrediu. Uvedomovať si prírodné bohatstvo nášho mesta, vytvárať vzťah k sebe samému a ľuďom okolo seba. Viesť deti k zdravému životnému štýlu a utváraniu životných hodnôt.

  • Zoznamovať deti s prírodným bohatstvom nášho mesta Rajecké Teplice, najmä liečivými účinkami tunajšej vody.
  • Rozvíjať schopnosť detí rozlišovať čo prírode škodí a ako ju chránime.
  • Podporovať a podnecovať ekologické povedomie a cítenie detí a rodičov.

Čo sa učíme

 

september – DOMA A MEDZI KAMARÁTMI

· Vitajte v materskej škole

· Ja a moji kamaráti

· Cestička do školy

· Kto sa o nás stará

október – ZÁHRADKA STARÝCH RODIČOV

· Čo nám dala záhradka

· Vychádzka do lesa

· Kto s čím pracuje

· Odleteli vtáčiky


november – V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

· Poznaj svoje telo

· Týždeň plný vitamínov

· Každodenní pomocníci

· Bol raz jeden život – jeden človek

december – ČARO VIANOC

· Vitaj Mikuláš

· Tešíme sa na Vianoce

· Tajné vianočné priania

 

január – ZIMNÉ RADOVÁNKY

· V kráľovstve pani Zimy

· Zimné športy

· Zvieratá v zime

· Čo dokáže vietor


február – KLAUNI, ŠAŠOVIA, JEŽIBABY A ICH FAREBNÝ SVET

· Fašiangy, zvyky, tradície

· V krajine hračiek

· Farby okolo nás

· Ráno na obed, večer


marec – KNIHA JE MÔJ KAMARÁT

· Čo mi knižka rozprávala

· V kráľovstve rozprávok

· O živej vode

· Tajomstvo ukryté v semienku


apríl – PRÍRODA SA PREBÚDZA

· Prišla jar na chotár

· Veľká noc je tu

· Dotkni sa zeme

· Mláďatká vitajte na svete


máj – ZMYSLY – NAŠI POMOCNÍCI

· Moje rúčky pomocníčky

· Čo počujem, čo vidím

· Srdiečko plné lásky

· Čo mi chutí, čo mi vonia


Jún – TEŠÍME SA NA LETO

· Na motýlích krídlach

· Zvieratká v ZOO

· Cestujeme na prázdniny

· Lúčime sa kamaráti


Zdroj: www.msrajecketeplice.edupage.org