Materská škola Nosice | Púchov

Adresa Nosice 221 Púchov, Púchov Email nosice@skolkapuchov.sk Telefón 042/4632551 Web www.skolkapuchov.sk

Naša materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom 21 zapísaných detí, vo veku od 3 – 6 rokov.

Naša materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom 21 zapísaných detí, vo veku od 3 – 6 rokov.


Denný poriadok

 • Prevádzka v materskej škole: 06.00 – 15.30 hod.

Pevne stanovený čas

 • Raňajky: 08.00 – 08.30 hod.
 • Obed: 11.30 – 12.00 hod.
 • Olovrant: 14.00 – 14.30 hod.

Rámcovo stanovený čas

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu
 • pohybové a relaxačné cvičenia

 • hry a hrové činnosti detí

 • edukačná aktivita

 • pobyt vonku

 • odpočinok

   

Krúžková činnosť

 • anglický,
 • športové hry,
 • ľudové tančeky,
 • hra na flautu

Školské stravovanie

 • školské mlieko, ovocie

Školský vzdelávací program

 • Od studničky k rieke
 • Účasť v medzinárodnom projekte „Zelená škola“ – obhájenie titulu, (postup do šiesteho ročníka) so zámerom dodržať hlavné zásady a princípy enviromentálnej výchovy k trvalo udržateľnému životu, s cieľom zapojiť do projektu všetkých – deti, pedagógov, zamestnancov, rodičov, širokú verejnosť.
 • Zelená škola je spôsob, ako sa odlišovať od ostatných.

 

Zdroj: www.skolkapuchov.sk