Materská škola Nitrianske Rudno

Naša materská škola prešla viacerými etapami. Zaoberala sa športom, neskôr environmentálnou výchovou a dnes sa k tomu pridal zdravý životný štýl, dopravná výchova, práca s interaktívnou tabuľou a upevňovanie ľudových tradícií v obci. K tomuto zameraniu MŠ máme vypracovaný projekt a odráža sa aj v aktivitách, ktoré pre deti organizujeme. Zapojili sme sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola; dopravného projektu Bezpečná škola a projektu Zdravá škola.

V súčasnosti existujú v budove štyri oddelenia. Na prízemí je čerešničková trieda a hrozienková trieda, ktoré navštevujú najmenšie 2-3-4 ročné deti. Na poschodí sú dve triedy. Do jahôdkovej chodia 4-5 ročné deti a do jabĺčkovej 5-6 roční predškoláci.

 

Naša materská škola prešla viacerými etapami. Zaoberala sa športom, neskôr environmentálnou výchovou a dnes sa k tomu pridal  zdravý životný štýl, dopravná výchova, práca s interaktívnou tabuľou a upevňovanie ľudových tradícií v obci. K tomuto zameraniu MŠ máme vypracovaný projekt a odráža sa aj v aktivitách, ktoré pre deti organizujeme. Zapojili sme sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola; dopravného projektu Bezpečná škola a projektu Zdravá škola.

 

Niektoré akcie majú už dlhoročnú tradíciu. Patria medzi ne Šarkaniáda, Tekvicová párty, V ríši vitamínov, Mikuláš v MŠ, Vianočné posedenia s pohostením, Karneval, Deň matiek, branné vychádzky, Vítanie mája a jarných sviatkov a aktivity s Klubom dôchodcov v obci,  Olympiáda hviezdičiek, Deň detí a Deň otcov s opekačkou a zábavou na školskom dvore. Obľúbená je aj Rozlúčka predškolákov s tortou a tématickým programom, ale aj Návšteva Hvezdárne.

 

Krúžky:

  • Folklórny
  • Enviromentálny
  • Anglický jazyk

 


Zdroj: www.msnrudno.webnode.sk