Materská škola Hviezdoslavova 12 | Nové Mesto nad Váhom

Adresa Hviezdoslavova 12 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom Email mshviezdoslavova@azet.sk Telefón 032/771 5184 Web www.materskaskolanmnv.sk

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. 12. Je to 3-triedna, účelová budova, pozostávajúca z troch pavilónov a spojovacej chodby. V hospodárskej budove sú miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kancelárie vedúcich zamestnancov MŠ, a kuchyňa s príslušnými priestormi.

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. 12. Je to 3-triedna, účelová budova, pozostávajúca z troch pavilónov a spojovacej chodby. V hospodárskej budove sú miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, kancelárie vedúcich zamestnancov MŠ, a kuchyňa s príslušnými priestormi.

 

Deň v MŠ:
Hry a hrové činnosti

 • Spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity

 

Ranný kruh

 • Aktivita kde deti hodnotia seba, kamarátov, plánujú činnosti, vytvárajú pravidlá

Pohybové a relaxačné cvičenia

 • Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • Deti nadobúdajú správne hygienické a stravovacie návyky
 • Činnosti sa realizujú v pevne stanovenom čase
Edukačné aktivity

 • Sú konkrétne výchovno-vzdelávacie činnosti navodené učiteľkou

 

Pohyb vonku

 • Obsahuje pohybové činnosti detí, vychádzky, edukačné aktivity

Odpočinok

 • Realizuje sa v závislosti od potrieb detí

Mesačný poplatok sa stanovuje na 13,00 EUR

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo:

 • obed…….0,68 EUR
 • desiata….0,28 EUR
 • olovrant0,23 EUR

Zdroj: www.materskaskolanmnv.sk