Materská škola Hurbanova ul. 6 | Nové Mesto nad Váhom

Adresa Hurbanova 6 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom Email mshurbanova@azet.sk Telefón 032/771 2531 Web www.materskaskolanmnv.sk

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. Je to 4-triedna, účelová budova, pozostávajúca z pôvodnej budovy, kde sú dve triedy s príslušenstvom a z budovy pristavenej (spolu s ktorou tvoria jeden komplex), kde sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom.

Materská škola je elokovaným pracoviskom MŠ na Poľovníckej ul. Je to 4-triedna, účelová budova, pozostávajúca z pôvodnej budovy, kde sú dve triedy s príslušenstvom a z budovy pristavenej (spolu s ktorou tvoria jeden komplex), kde sú umiestnené dve triedy s príslušenstvom.

 

Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:15 hod. do 16:15 hod.

 

Dlhodobý cieľ:

Utvárať u detí povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, poznávať tradície a zvyky ľudového umenia.

Mesačný poplatok sa stanovuje na 13,00 EUR

Príspevok na úhradu nákladov na jedlo:

  • obed…….0,68 EUR
  • desiata….0,28 EUR
  • olovrant0,23 EUR

 

 


Zdroj: www.materskaskolanmnv.sk