Materská škola Funiversity

Materská škola Funiversity už päť rokov zabáva a vzdeláva na Gajovej ulici v Bratislave deti tých, ktorí rovnako ako my veria, že popri výchove je detstvo priestorom pre množstvo funi dobrodružstiev a zážitkov.

Materská škola Funiversity už päť rokov zabáva a vzdeláva na Gajovej ulici v Bratislave deti tých, ktorí rovnako ako my veria, že popri výchove je detstvo priestorom pre množstvo funi dobrodružstiev a zážitkov.

 

Triedy

Naša materská škola má k dispozícii 5 tried, pričom každá trieda je prispôsobená inému veku detí a v každej z tried sa nachádza veľký drevený hrací modul, po ktorom dostali jednotlivé triedy svoje meno. 🙂 A tak sa pri vchode do našej škôlky stretnete na zvončeku s názvami ako „train room“, „plane room“, „castle room“, „boat room“ či „submarine room“…

 

Bazén & Sauna

Súčasťou našich priestorov je tiež malý bazén a sauna. Deti majú tak možnosť absolvovať predplaveckú a plaveckú výchovu s kvalifikovaným lektorom. Zároveň sa v zimných mesiacoch zaraďovaním pravidelného saunovania staráme o zvyšovanie a zlepšovanie ich imunity. Saunovací program bol zostavený detskou lekárkou MUDr. Cigáňovou, s ktorou intenzívne spolupracujeme.

 

Ďalšie priestory

Samozrejme, súčasťou nášho zariadenia je aj jedáleň, veľká záhrada s preliezkami, detské sociálne zariadenia, či šatne… Rodičia majú k dispozícii tiež malé parkovisko, kde môžu zaparkovať pri preberaní, či odovzdávaní dieťaťa.

 

Kamerový systém

Naša materská škola je vybavená monitorovacím kamerovým systémom, na ktorý sa majú možnosť pripojiť aj naši rodičia a môžu tak mať prehľad, čo sa s ich dieťaťom práve deje, ako sa má, alebo čo práve robí. Tento systém je samozrejme zabezpečený.

 

Denný plán

Denný režim održiava základné zásady psychohygieny, to znamená striedanie aktivity a oddychu. Dieťa sa teda učí nie len všetkým znalostiam a schopnostiam, ale osvojuje si i také samozrejmé veci ako sú denný pracovný ratmus, hygienické, psychohygienické a spoločenské návyky. Obsah denných činností sa odvíja od konkrétneho tematického bloku.

 

 • 7:00-9:00 Ranné didaktické centrá aktivít, kde sa deti voľne podľa záujmu hrajú a posutpne sa preladia na to, že sú už v skôlke.
 • 9:00-12:00 DesiataRozcvičkaRanná komunita, kde trieda spoločne otvára nový deň a podľa potrieb, či veku detí sa venuje aktuálnym otázkam – Didaktické aktivity v súlade s aktuálnou témou, o ktorej si rozprávame. Didaktické aktivity môžu byť vedené najrôznejšou formou v závislosti od témy a samozrejme veku detí. V súlade s našou koncepciou sú jednotlivé aktivity integrované a zahŕňajú čo najviac zložiek. – Voľná hraPobyt vonku V tomto čase mávame tiež minimálne jeden krát do týždňa výlet alebo event v súlade s témou, plávanie, individuálne hodiny s logopedičkou, oslavy narodenín, či menín.
 • 12:00-13:00 Obed
 • 13:00-14:30 Poobedňajší spánok alebo stíšenie, podľa veku detí
 • 14:30-15:30 Olovrant Poobedňajšia komunita, kedy trieda reflektuje prežitý deň a učiteľ sa venuje pravidleným projektom ako napríklad „show & tell“, „today´s star is me“, „calendar“…apod.
 • 15:30-16:00 Poobedňajší krúžok podľa aktuálneho rozvrhu pre danú triedu. Momentálne máme v ponuke tieto krúžky: dramatický, hudobný, výtvarný, tanečno-pohybový, pro-sociálny a vedecký. Obsah a náplň krúžku je samozrejme prispôsobená veku detí v skupine.
 • 16:00-19:00 Voľná hra v didaktických centrách aktivít alebo v záhrade

 

 

Naša škôlka deťom a ich rodičom ponúka:

 • Nadštandardné služby a starostlivosť spojenú s odborným pedagogickým dohľadom.
 • Kvalitný pedagogický tím vrátane logopedickej, psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti.
 • Istotu a bezpečie – vďaka online kamerovému systému môžu rodičia vidieť svoje dieťa po celý deň a ostávajú v spojení s jeho svetom. Prístup k záberom je samozrejme chránený.
 • Integrovanie angličtiny do všetkých aktivít pod dohľadom odborníkov.
 • Atraktívne priestory, v ktorých sa okrem hračiek dá nájsť aj bazén, či sauna.
 • Vhodne zostavený jedálniček s tromi jedlami denne, možnosťou výberu a neobmedzenou ponukou ovocia. Zdravý pitný režim a vhodná výživa sú aj pre nás prioritou.
 • Vzrušujúce detské výlety a kurzy v cene školného
 • Individuálny prístup, otvorenú komunikáciu a spoluprácu, pravidelný monitoring

 

 

Zdroj: www.funiversity.sk