Materská škola Dolné Orešany

Adresa Dolné Orešany 209, Dolné Orešany Email msdolneoresany@centrum.sk Telefón 033/ 5582 114 Web www.msdolneoresany.wz.cz

Obec Dolné Orešany leží v krásnej prírodnej lokalite, v blízkosti svahov Malých Karpát. Materská škola má veľký dvor s kolotočom, pieskoviskom, drevenou vežou so šmykľavkou, lavičkami a hojdačkami.

Materská škola má dve učebne slúžiace ako herne aj jedálne, dve spálne, dve šatne, dve sociálne zariadenia s umyvárňami, riaditeľňu, sklad a izolačku. Kúrenie je plynové, okná i vchodové dvere sú plastové. Miestnosti sú vybavené potrebným zariadením, nábytkom, hračkami, knihami i učebnými pomôckami.

 

Materská škola má veľký dvor s kolotočom, pieskoviskom, drevenou vežou so šmykľavkou, lavičkami a hojdačkami.

 

Obec Dolné Orešany leží v krásnej prírodnej lokalite, v blízkosti svahov Malých Karpát. Niektorí ľudia sa však správajú k životnému prostrediu bezohľadne a ľahostajne. Tieto negatívne vplyvy prenášajú aj na novú mladú generáciu detí, ktorá jedného dňa prevezme zodpovednosť za život na našej planéte.


Preto je našou veľkou snahou v tomto smere na deti kladne pôsobiť formou obohatenia cieľov školského vzdelávacieho programu o enviromentálnu výchovu, ktoré naviažu na plnenie cieľov Zdravej školy, ktorej certifikát materská škola získala v roku 2001 po dvojročnom overovaní.

Nakoľko máme personálne a odborné podmienky na rozvíjanie hudobného cítenia našich detí obohatíme náš školský vzdelávací program aj o ciele zamerané na rozvoj hudobných schopností, a tak vytvoríme základy hudobno-pohybovej kultúry u našich detí, aby mohli v budúcnosti v primárnom vzdelávaní ďalej rozvíjať svoj talent a udržiavať kultúrne tradície v obci.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:00 hod.

 

Školné: Suma: 10 € / mesiac

Stravné: Suma: 1,27 € / deň

Zdroj: www.msdolneoresany.wz.cz