Materská škola Dolné Dubové

Adresa Dolné Dubové 213, Dolné Dubové Email skola@zsddubove.edu.sk Telefón +4210335592339 Web www.zsddubove.edupage.org

Počas pobytu v MŠ majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v MŠ radostný a zaujímavý.

Počas pobytu v MŠ majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v MŠ radostný a zaujímavý.

V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje hra.

Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizujú v rôznych formách. Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia.

Jedným z hlavných zámerov predprimárneho vzdelávania je príprava na primárne vzdelávanie.

 

image

Zdroj: www.zsddubove.edupage.org