Materská škola Chocholná – Velčice

Adresa Chocholná – Velčice 313, Chocholná - Velčice Email ms@chocholna-velcice.sk Telefón 032/ 6484254 Web www.mschocholna-velcice.webnode.sk

Naša materská škola sa nachádza v dedinke Chocholná – Velčice v tichom prostredí. Areál MŠ má veľmi dobrú polohu, v blízkom okolí je množstvo listnatých stromov, ktoré vytvárajú vstupnú bránu do blízkeho parku Suchá s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity.

Naša materská škola sa nachádza v dedinke Chocholná – Velčice v tichom prostredí.
Areál MŠ má veľmi dobrú polohu, v blízkom okolí je množstvo listnatých stromov, ktoré vytvárajú vstupnú bránu do blízkeho parku Suchá s možnosťami mnohostrannej pohybovej aktivity.

 

Materská škola Chocholná-Velčice je účelové zariadenie pozostavajúce z 2 pavilónov. K materskej škole patrí veľká trávnatá záhrada so stromami , ale i s pieskoviskom, detskými preliezkami, hojdačkami. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie – deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka celodenná: od 6.30 do 16.00 h. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu DETI PRÍRODY.

 

Sme zapojení aj do programu ,,Školské mlieko“ a ,,Školské ovocie“.


Cieľom a zámerom našej MŠ je tvorivo – humanistická výchova, s dôrazom na vlastnú aktivitu a kompetencie, prosociálne správanie detí.Výchovno-vzdelávaciu činnosť MŠ rozširujeme o možnosť rozvíjať prirodzený talent v krúžkoch:

  • Logopedická starostlivosť
  • Evanjelické náboženstvo
  • Tanečný
  • Anglický jazyk

 

 

Zamestnanci školy dbajú o to, aby pobyt detí v materskej škole bol šťastný a spokojný.

Zdroj: www.mschocholna-velcice.webnode.sk