Materská škola Brestovany

Adresa J.Nižnanského 1 Brestovany, Brestovany Email rs.brestovany@pobox.sk Telefón +421911955880 Web www.zsbrestovany.edupage.org

Materská škola sa nachádza v parku bývalého kaštieľa v bezprostrednej blízkosti základnej školy.

Materská škola sa nachádza v parku bývalého kaštieľa v bezprostrednej blízkosti základnej školy. Dňa 01.09.2004 sa naša materská škola spojila so základnou školou.

 

Materská škola bola pôvodne dvojtriedna, ale k 01.09.2009 sa pre zvýšený záujem rodičov otvorila ďalšia trieda, ktorá je zároveň herňou i spálňou, aby bolo umiestnených čo najviac detí v obci.

 

Súčasná kapacita MŠ:

 

72 detí rozdelených do troch tried – podľa veku:

  • 1. trieda : 3-4 ročné deti (23)
  • 2. trieda : 4-5 ročné deti (24)
  • 3. trieda : 5-6 ročné deti (25)

 

Vlastné zameranie:

 

Keďže sa budova materskej školy nachádza v areáli dlhoročného parku s príslušnou faunou a flórou, chceme svoje pedagogické pôsobenie zamerať na environmentálnu výchovu našich detí, aby v budúcnosti boli príkladom toho, ako urobiť z prírody predmet poznania, ochrany a lásky.

Zdroj: www.zsbrestovany.edupage.org