Materská škola Bambuľkovo | Svätoplukovo

Adresa Svätoplukovo 37 časť materská škola Svätoplukovo, Svätoplukovo Email mssvatoplukovo@centrum.sk Telefón 037/77 987 49 Web www.mssvatoplukovo.webnode.sk

Naša materská škola poskytuje celodennú starostlivosť od 6,30 hod. od 16,00 hod. deťom vo veku 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu. Je 2 to dvojtriedna škola so samostatnou telocvičňou a spálňou.

Naša materská škola poskytuje celodennú starostlivosť od 6,30 hod. od 16,00 hod. deťom vo veku 3-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

Je 2 to dvojtriedna škola so samostatnou telocvičňou a spálňou.

 

Cieľom, ktorý naša materská škola realizuje, je dopĺňať rodinnú výchovu  o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú  na všestranný rozvoj  osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami a dobre pripraviť deti na vstup do ZŠ. Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach v MŠ kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra. Dieťa tak nepreberá hotové poznatky, ale získava ich vlastnou aktivitou prostredníctvom zážitkového učenia. Učiteľky svojou tvorivosťou  pripravujú pre deti rôzne projekty,podujatia ,aktivity, krúžky.


Zdroj: www.mssvatoplukovo.webnode.sk